Nye medlemmer i Skovforeningens bestyrelse

Generalforsamlingen 12. juni 2008 gav to udskiftninger i Skovforeningens bestyrelse:

Peter de Neergaard stillede ikke op til genvalg og er afløst af Marie Louise Friderichsen, Allingkloster Skov nord for Silkeborg.

Skovdyrkerforeningerne fik ny formand i maj, og dermed afløses Mogens Brandt i Skovforeningens bestyrelse af Torben Bille-Brahe, Fraugedegaard øst for Odense.

Skovforeningen takker for Peter de Neergaards og Mogens Brandts store indsatser i Skovforeningens bestyrelse – gennem henholdsvis 16 og 7 år.