Dansk Skovforenings ekskursion til Hvidkilde

Skovforeningens ekskursion vil vise hvordan en skov kan blive mere værd for ejeren ved at gøre den mere værd for omverdenen. Der vises blandt andet en tidligere granskov der oversvømmes, en stor grusgravning og en bro til hasselmus til 40 millioner kr.

TEMA: Sådan bliver skoven mere værd for skovejeren ved at gøre den mere værd for omverdenen.

Hvidkilde ligger i det stærkt kuperede sydfynske landskab med skove, søer og værdifulde naturområder.

Ejendommen har indgået en række store aftaler med omverdenen (myndigheder, organisationer og entreprenører) om udvikling af naturområder, grusgravning, anlæg af faunapassage over motorvej og gentilplantning efter stormfald.

På ekskursionen vil blandt andet blive diskuteret:

  • Grusgravning, kompromiser og købmandskab så både naturen, skovgæsterne og skovejeren vinder.
  • Konvertering af gammel granskov til åbent naturområde ved hævning af vandstand.
  • Skovdrift med særligt hensyn til hasselmus.
  • En hasselmusbro til 40 millioner kr over Odense-Svendborg motorvejen
  • Artsbeskyttelse, fx af hasselmus og flagermus. Hvor står skovejerne nu?
  • Rådgivning til skovejendomme om værdisætning af naturarealer og indgåelse af aftaler.
  • Præsentation af projekter i skovene via den lokale presse
  • Samfundets køb af ny, robust skov efter stormfald gennem gentilplantningsordningen – og forslag til revision af ordningen inden næste stormfald.
  • Bøgekultur med ammetræer af lærk. Valg af hovedtræart 9 år efter anlæg.
  • Projekt Genplant Planeten.

Alle, både medlemmer og ikke-medlemmer, er velkomne.

Mose (tidligere granbevoksning) som udlægges til naturområde.

Parken til Hvidkilde Slot hvor ekskursionen slutter.

Praktisk

Ekskursionsvært
Skovejer Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Ordstyrer
Skovrider Lars Møller Nielsen
Transport og påklædning
Ekskursionen foregår til fods. Turen er godt 4 km lang, hvoraf 1 km er udenfor sti, men i fremkommeligt terræn. Praktisk fodtøj og beklædning anbefales. Mulighed for vogntransport undervejs – sig i så fald til ved tilmeldingen.
Mødested
Hvidkilde Slot som ligger lige ud til vej 44 (Svendborg-Fåborg). Vælg motorvejen Odense-Svendborg, kort før Svendborg køres fra mod Fåborg, vej 44, og efter 3 km passerer landevejen lige uden om Hvidkilde Slot.
Dato
Tirsdag den 19. maj 2009
Start
Frokost kl. 12.00. Busser til skoven afgår 12.45.
Slut
kl. 17.00
Pris

Medlemmer af Dansk Skovforening: 415 kr inkl. moms. Øvrige deltagere: 615 kr inkl. moms.

Medlemmer bedes venligst tilmelde sig på den tidligere udsendte tilmeldingsblanket.

Ikke medlemmer kan tilmelde sig på info@skovforeningen.dk med navn, adresse og kontaktoplysninger.