Vellykket ekskursion på Ravnholt

To temaer på Dansk Skovforenings ekskursion: Produktionsskov og bevarelse af gamle træer.

Deltagerne hører om dyrkning af bøg og bevaring af Fyns største egetræ.

Dansk Skovforening afholdt den årlige ekskursion på Ravnholt ved Ringe onsdag den 30. maj i et flot og varmt sommervejr. De 130 deltagere kunne se og diskutere dagens to temaer – produktionsskov og bevarelse af gamle træer.

Ravnholt lægger vægt på produktion af værdifuldt træ, og hugsten planlægges, så indtægterne kan bidrage til generationsskifte. Tidligere tiders satsning på rødgran afløses af større andel af sitkagran og douglasgran som er mere stabile og har højere produktion. Løvtræ udgør halvdelen af skovene, og her satser man især på dyrkning af eg og ær (ahorn) som egner sig til jordbunden. Der er også plads til forsøg med nogle nye træarter, og vi så en stor kultur af fuglekirsebær og hybridvalnød som kan give værdifuldt møbeltræ. Mange egebevoksninger bliver opkappet for at øge andelen af værdifuldt ved.

Ejerne af Ravnholt har i århundreder beskyttet naturværdier i form af markante enkelttræer, både i skoven og på markerne, bevoksninger som er vanskelige at dyrke bliver udlagt til ekstensiv drift eller lagt urørt, og alle landeveje gennem godset har været alleer. Alle disse tiltag er sket frivilligt og uden erstatning. Mange i forsamlingen pegede på at noget tilsvarende gælder på mange større ejendomme rundt om i landet, og der blev rejst det spørgsmål om skovejerne har været for dårlige til at fortælle omverdenen om hvad de gør af veneration for stedet.

Læs mere om ekskursionen i Skoven 8 der udkommer 22. august 2018.

Se fotos fra ekskursionen

Klik på fotos for at se dem i stor størrelse og brug derefter pilene i siderne til at bladre mellem dem: