Klart resultat af afstemning om kontingent 2010

Skovforeningens generalforsamling vedtog med stort flertal at tilnærme kontingentsatserne for Jylland (udenfor hedeegne) og Fyn/Sjælland.

Til generalforsamlingen 19. maj fremlagde Skovforeningens bestyrelse to forslag til kontingentsatser for 2010. Begge forslag indebar en 4 % stigning i det samlede kontingentgrundlag.

Forslag A indebar en 4 % stigning for alle kontingentområder. Forslag B indebar en tilnærmelse mellem Jylland (udenfor hedeegne) og Fyn/Sjælland:

Kontinent-område

Andel af

medlemsareal

2009-kontingentsats

(kr)

Forslag A:

Nye satserStigning

(kr)

Forslag B:

Nye satserStigning

(kr)

1

57 %

33,20

34,50

1,30

34,30

1,10

2

22 %

26,60

27,70

1,10

28,10

1,50

3

7 %

22,30

23,20

0,90

23,80

1,50

4

14 %

16,60

17,30

0,70

17,30

0,70

Sum

100 %

3.898.711

4.054.346

4.056.864

Efter forslag B vil kontingentområderne 1,2 og 3 efter en længere årrække nærme sig samme niveau, forudsat flere års lignende generalforsamlingsbeslutninger. Derimod vil kontingentområde 4 (hedeegne) fortsat betale et mindre kontingent. Skovforeningens kontingentudvalg konkluderede blandt andet i 2005/2006 at en forskel mellem hedeegnes og gamle skovegnes kontingent var rimelig.

Download forslag A og forslag B ( PDF-fil).

Resultat af afstemningen

De to forslag kom til afstemning på generalforsamlingen:

  • Der var 61 stemmer for forslag A
  • Der var 496 stemmer for forslag B
  • Der var 2 ugyldige stemmer
  • Der blev i alt udleveret 772 stemmer.

Forslag B til Skovforeningens kontingentsatser 2010 blev således vedtaget.