Besøg på Lindenborg Skovdistrikt i Rold Skov torsdag den 24. juni med Dansk Skovforening

Dansk Skovforenings store ekskursion går i år til Lindenborg Skovdistrikt. Temaet for ekskursionen nåleskovsdrift med naturhensyn. Alle er velkomne.

Rødgran på 66 år

Rødgran på 66 år.

Dansk Skovforenings ekskursion går i 2021 til Lindenborg Skovdistrikt som er en del af Danmarks største skovområde, Rold Skov i Himmerland. Det er et område med optimale vilkår for dyrkning af alle arter af nåletræ, men også med mange naturværdier i form af gamle bøge, kuperet terræn, lysåbne områder og et rigt plante- og dyreliv.

Blandt emnerne på ekskursionen er:

  • Dyrkning af rødgran på Lindenborg – kulturanlæg, hugstform, omdriftsalder, økonomi mv.
  • Forvaltning af vildtbestand, og vildtets skader på granerne.
  • Afsætning af råtræ og færdigvarer af nåletræ.
  • Kulturmetoder i rødgran og mulighed for billige kulturer – afprøvning af flere plantetyper.
  • Dyrkning af sitkagran – hugstmodel, omdrift, vildtskader, økonomi over for rødgran.
  • Forvaltning af naturværdier: Overdrev med enebær, nu mest bøg – behov for naturpleje.
  • Lysåbne områder i skoven – formål: æstetik, vildtpleje, biodiversitet.

Tidspunkt

Torsdag d. 24. juni kl 12-17.

Mødested

Hotel Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping, lige øst for Rebild Bakker.

Tilkørsel: Fra motorvejen Århus-Alborg vælg afkørsel 33. Herefter th. ad vej 535 mod Rold, i Rold vælges vej 180 mod Støvring, og i udkanten af Rold Skov til højre mod Rebild.

Påklædning

Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret. Der er bustransport mellem punkterne og afslutning samme sted som mødestedet. Der er adgang til toilet ved mødestedet på Hotel Comwell og ved frokoststedet.

NB. Under bustransporten skal anvendes mundbind.

Ekskursionsvært

Direktør Henrik Thorlacius-Ussing.

Dirigent

Skovrider Niels Juhl Bundgaard.

Pris

Medlemmer af Dansk Skovforening: 450 kr inklusive frokost med vand og frugt, samt øl/vand og kage ved afslutningen (øvrige deltagere 700 kr). Studerende 250 kr. Alle beløb inkl. moms. Send ingen penge – betaling sker ved udsendt faktura.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: onsdag d. 16. juni. Afbud senest 21. juni klokken 16.

Eventuelle spørgsmål

Spørgsmål kan stilles til Liselotte Nissen, lln@skovforeningen.dk.

Bemærk

Vi skal gøre opmærksom på at der vil blive taget billeder under både generalforsamlingen og ekskursionen. Billederne vil potentielt blive anvendt på vores hjemmeside, i publikationer og på de sociale medier. I de tilfælde hvor billedet vil kræve samtykke efter GDPR-reglerne (fx portrætfotos), vil du blive kontaktet for samtykke inden vi anvender dem.”

 

Enebærstykket

Enebærstykket.