Fornuft og følelser i skovpolitikken

Skovene har en afgørende rolle, når det handler om at finde klimaløsninger. Et vigtigt skridt er at anvende mere træ i bl.a. byggeriet, og det kræver gode rammevilkår for skovbruget. Med et forslag om betaling til grønne driftsplaner går Dansk Skovforening nu i dialog med Miljøministeren om, hvordan mere dansk produceret træ kan blive certificeret. Læs lederen fra Skoven 5, 2021.

Vi skal bruge mere træ til erstatning for energitunge materialer, og vi skal bruge bæredygtigt produceret træflis som et fornuftigt alternativ til fossil energi.

Vi skal bruge mere træ til erstatning for energitunge materialer, og vi skal bruge bæredygtigt produceret træflis som et fornuftigt alternativ til fossil energi.

Tidens allerstørste politiske emner er klimaforandringer og menneskets samspil med naturen. Emnerne præger mange af de politiske dagsordner. Og de præger i stigende grad danskernes holdninger, forbrug og livsstil.

Både Folketing og regering kæmper med de nye dagsordener og med at finde løsninger og nye balancer. Det gælder lige nu landbrugspakker, naturnationalparker og mål om biodiversitet. Og det gælder på EU-niveau med klima-, jordbrugs- og energipolitik samt en taksonomi for finanssektoren, der skal udpege bæredygtige investeringer.

Skovene har en afgørende rolle, når det handler om at finde klimaløsninger. Men ikke alle løsninger er lige gode. Fx er urørt skov ikke løsningen på at modvirke klimaforandringer, selv om det kan være godt for biodiversiteten, da vi fortsat har behov for bæredygtigt produceret flis som et fornuftigt alternativ til fossil energi.

Vi skal bruge mere træ og ikke mindre træ – i for eksempel byggeriet som erstatning for andre og mere energitunge byggematerialer – hvis vi skal formindske CO2-udledningen. Det er derfor vigtigt at sikre gode rammevilkår for skovbruget og skovejerne.

Men skov er heller ikke bare skov. Regnskovenes udfordringer skal ikke sætte dagsordenen for dansk eller europæisk skovpolitik. Der er en verden til forskel. Det er en kommunikationsudfordring af de helt store.

Vi skal hjælpe politikerne med at finde og kende balancen mellem realisme og idealisme i skovpolitikken. Klimaforandringerne er vigtige og kræver handling. Men vi skal satse på fornuften, også selv om store følelser er på spil.

Dansk skovbrug og træproduktion er en gevinst og ikke en belastning for klimaet. Mere skov i Danmark er også en naturmæssig gevinst, og den er til fordel for både dyreliv og for danskernes muligheder for et aktivt udendørs fritidsliv.

Med et forslag om betaling til grønne driftsplaner som start går Dansk Skovforening nu i dialog med Miljøministeren om, hvordan mere dansk produceret træ kan blive certificeret. Forhåbentlig får vi her et eksempel på, hvordan vi kan bygge bro mellem politiske forventninger, samfundsmæssige behov og et levende og styrket skoverhverv.

Engang var parolen ”plant et træ”. Med klimaudfordringen står det lysende klart, at vi bør tilføje: ”brug et træ”.

Skovens træproduktion arbejder for os alle, og det skal den fortsætte med. Det er derfor den historie, vi skal fortælle igen og igen.