Fakta-ark om asiatisk træbuk

NaturErhvervstyrelsen har udgivet et informationsark om asiatisk træbuk som er et alvorligt skadedyr der truer danske træer og skove.

NaturErhvervstyrelsen har udgivet et nyt fakta-ark om asiatisk træbuk (PDF-fil) i serien ”Hold øje med planteskadegørere”.

Fakta-arket beskriver skadedyret som er en alvorlig trussel mod danske træer og skove.

Asiatisk træbuk (Anoplophora glabripennis) kan blive indført med træemballage, blandt andet fra Kina.

Fakta-arket giver råd og vejledning om hvordan man opdager et angreb i træemballage og hvad man  bør gøre. Fakta-arket beskriver blandt andet:

  • Udseendet og den skjulte levevis af den asiatiske træbuk og dens larve
  • Grunde til at frygte at træbukken etablerer sig i Danmark
  • Hvad virksomheder og borgere skal være opmærksomme på
  • NaturErhvervstyrelsens overvågning.