Larven fra helvede – ikke problematisk for skovens sundhed

Egeprocessionsspinderen – også kaldet larven fra helvede - spiller en ret ubetydelig rolle for skovtræernes sundhed, men der kan være betydelige sundhedsmæssige aspekter for mennesker, hvilket der i den seneste tid har været sagt og skrevet en del om.

Egeprocessionsspinderens (Thaumetopoea processionea) ca. 62.000 hår er giftige og kan spredes via luften. Foto: Luc hoogenstein.

Så sent som søndag blev Egeprocessionsspinderen igen omtalt i nyhederne, da den kan give alvorlige reaktioner hos dyr og mennesker og har lukket flere tyske parker og veje.

Larven er endnu ikke set i Danmark, men egeprocessionsspinderen findes lige syd for vores grænse. Med det varmere klima vi står over for, vil Danmark være et potentielt nyt levested for larverne i fremtiden. Forskerne forventer dog ikke en massiv invasion.

En fætter til egeprocessionsspinderlarven er den lige så farlige fyrreprocessionsspinderlarve, og den har siden 1950’erne været på Bornholm uden at ekspandere meget, men den skaber i perioder problemer særligt når hunde får kontakt med larven. Men ingen mennesker er blevet alvorligt syge efter kontakt med den.

Kan frembringe alvorlige allergiske reaktioner

En larve har 62.000 hår, der falder af, når larven skifter hud, og disse hår kan transporteres med vinden, hvorfor de ved kontakt med menneskers hud og luftveje kan fremkalde såvel allergiske anfald som overfølsomhedsreaktioner og åndedrætsbesvær. Det er derfor egeprocessionsspinderen har fået tilnavnet ”larven fra helvede”.

Hårene kan spredes med vinden og det er uden betydning, om larven er levende eller død. Hårene er lige farlige. Derfor: Lad være med at røre dem og kom væk fra dem.

Hvis man efter kontakt med disse hår får ovennævnte symptomer, skal man søge lægehjælp.

Læs Bispebjergs Hospitals beskrivelse af symptomer og behandling.

Endnu ingen plan for bekæmpelse af larven

Hvis larven indvandrer til Danmark som led i den naturlige udbredelse, vil der ikke være tale om en invasiv art. Der ligger derfor ikke en plan for bekæmpelse af Egeprocessionsspinderen, hvis den skulle indvandre.  Men på grund af larvens ubehagelige virkning vil Dansk Skovforening tage politiske kontakter med henblik på at få afklaret, om og hvordan myndighederne (Miljøstyrelsen eller kommunerne) vil foretage en bekæmpelse af larverne.

Angiveligt skulle man i Holland forsøge at bekæmpe larverne ved at højtryksspule disse med vand.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning under Københavns Universitet, som står for myndighedsbetjeningen omkring skovens sundhed, vil udarbejde et faktablad om arten samt en vejledning og en artikel til SKOVEN.