Fund af fyrrevednematoder i importeret træ

Plantedirektoratet har gjort det første danske fund af skadevolderen fyrrevednematoden. Skadevolderen kan skabe store skader i eksisterende fyrreskove. Plantedirektoratet har forhindret spredning af smitten.

Plantedirektoratet har gjort det første danske fund af fyrrevednematoden. Fyrrevednematoden er en såkaldt rundorm, der blev fundet i forbindelse med importkontrol af en amerikansk bjælkehytte.

Nematoden blev ikke fundet i selve bjælkehytten, men i de bjælker, der understøttede hytten under transporten.

Fyrrevednematoder forårsager omfattende visnedød i nåletræer ved at tilstoppe træets karstrenge og derved forhindre træet i at optage vand. De er udbredt i Nordamerika og Østasien. Store arealer med fyrretræer i Japan og Kina er uddøde, så der er grund til at frygte en tilsvarende skadelig effekt i Europa. Nematoderne er hidtil ikke forekommet i Europa på nær i Portugal, hvor myndighederne i de sidste 6 år har kæmpet med at udrydde den.

EU har derfor et særligt overvågningsprogram for denne skadegører, der typisk spredes ved hjælp af handel med smittet træ. Selvom Danmark har overvåget for fyrrevednematoder i flere år er det første gang, at Plantedirektoratet har fundet skadegøreren.

– Fundet skete i forbindelse med importkontrol af en bjælkehytte fra USA, fortæller Brian Larsen fra Plantedirektoratet. – Vores kontrollør tog en prøve, som blev sendt til analyse hos eksperter på Sveriges Landbrugsuniversitet. Vi har nu fået resultaterne, der bekræfter vores mistanke om, at der var fyrrevednematoder i last-bjælkerne.

Herefter tog Plantedirektoratet også prøve af selve bjælkehytten, men den indeholdt ikke nematoder.

– Bjælkerne med fyrrevednematoder blev afbrændt på stedet. På den måde har vi sikret os mod en spredning af smitten, selvom vi i dette tilfælde vurderede, at risikoen for spredning af fyrrevednematoden var ekstremt lille, fortæller Brian Larsen. – Vi har også givet de amerikanske plantesundhedsmyndigheder besked om fundet. Fyrrevednematoden er indførselsforbudt og må ikke forekomme i importeret træ. Der er desuden særlige krav til det træ, der skal understøtte lasten, og de krav var ikke overholdt i dette tilfælde.

Plantedirektoratet vil fortsætte sin overvågning for fyrrevednematoder. – Vi koncentrerer vores eftersyn og prøvetagning de steder, hvor der er størst risiko for at finde nematoden, siger Brian Larsen. – Det vil blandt andet sige i importeret træ og træemballage fra høj-risiko-områderne i Nordamerika og Østasien, på savværker og så selvfølgelig i fyrretræer.

Læs mere omskadevolderen på www.trae.dk i artiklen ‘Små dyr giver store problemer’.