Pressemeddelelse: Prisen går amok på brænde fra skoven

Bøgebrænde i 2.7 m længde stiger 80 % i pris. Selvskoverbrænde stiger 140 %. Det er nogle af de dybt groteske konsekvenser af Skatteministeriets forslag til brændeafgift.

Både regering og opposition vil lægge afgift på brænde. Skatteministeriet foreslår nu 275 kr. pr. rummeter brænde af løvtræ og 226 kr. pr. rummeter brænde af nåletræ. Det vil fordoble prisen på brænde fra skoven. Eksempler (inklusive moms):

  • Bøgebrænde leveret ved skovvej i 2.7 m længde stiger cirka 80 % (fra 346 til 621 kr. pr. rummeter).

  • Gran- og fyrrebrænde leveret ved skovvej i uspecificerede længder stiger cirka 100 % (fra 230 til 456 kr. pr. rummeter).

  • Sankebrænde af bøg hvor køberen fælder træerne (selvskovning) stiger cirka 140 % (fra 196 til 471 kr. pr. rummeter).

Kurverne viser den konstaterede prisudvikling 2006-2012 ifølge indberetninger til Skovforeningens prisstatistik (fuldt optrukken linje) samt 2012-prisen tillagt afgiften frem til 2020 som foreslået af Skatteministeriet (stiplet linje). Alle priser er inflationskorrigeret og angivet i 2013-niveau.

Historien bag brændeafgiften

Formålet med afgiften med det uforståelige og vildledende navn ”forsyningssikkerhedsafgift” er at tjene penge til statskassen. Pengene skal dække hullet når forbrugere og virksomheder gør som politikerne vil have: Bruger mindre kul, olie og gas og derfor betaler færre afgifter.

At forsyningssikkerhedsafgiften rammer brænde har aldrig været planlagt eller ønsket af politikerne. Men politikerne mener at de er nødt til at vedtage brændeafgiften nu fordi den, til deres overraskelse, er en konsekvens af deres eget energiforlig i 2012.

Denne hovsa-politik vil skade massivt og på mange områder. Politikerne bag brændeafgiften har lukket øjnene for hvor galt det bliver:

Brændeafgiftens skadevirkninger

Prischokket på brænde vil ramme husholdningernes økonomi, især i landdistrikterne.

Danske hjem vil blive opvarmet af affaldstræ, brænde købt i nabolande og sort handlet træ. Det vil forurene miljøet og øge CO2-udledningen. Vi får ikke den ønskede omstilling til vedvarende energi og et fossilfrit Danmark.

Brændeafgiften er desuden et historisk angreb på skovenes økonomi og dermed på bæredygtigheden i meget store dele af Danmarks skove. Det vil ramme løvskovene og deres udbredelse særlig hårdt. Skovenes træproduktion og generelle pleje bliver dårligere.

Den smule indtægt staten kan få på afgift af lovligt brænde vil blive opslugt af tabet af moms ved øget grænsehandel, ulovligt brændesalg og af det uhyrlige bureaukrati til administration og kontrol af afgiften.

Yderligere oplysninger

  • Jan Søndergaard, direktør i Dansk Skovforening, js@skovforeningen.dk, 4020 0597

  • Martin Einfeldt, kommunikationschef i Dansk Skovforening, me@skovforeningen.dk