Dine ønsker til Skovforeningens arbejde

Vi ønsker dine input til vores arbejde. Derfor opfordres du til at deltage i vores medlemsundersøgelse. Du vil også kunne bidrage på efterårets skovkredsmøder.

I Skovforeningen arbejder vi ud fra visionen ”At skov- og naturejerne belønnes for at skabe værdier – og derved motiveres til at skabe yderligere værdier i skovene og naturen”.

Vi ønsker at udføre det allerbedste skovpolitiske arbejde for vores medlemmer, samt yde juridisk og økonomisk rådgivning om skov og natur.

Efter flere år med fremgang har vi det seneste år desværre oplevet en svag tilbagegang i antallet af medlemmer og hektar. Det betyder, at der er færre til at betale for det politiske arbejde og de andre aktiviteter, vi vurderer nødvendige.

Bestyrelsen er ved at undersøge, hvad der skal til for at vende tilbagegangen og sikre flere og måske mere tilfredse medlemmer. Derfor vil vi gerne høre din mening om vores arbejde og dine ønsker til det fremtidige arbejde. Det vil være et vigtigt grundlag for at prioritere, hvordan kontingentet bør bruges for at medlemskabet giver mest muligt værdi for alle medlemmerne.

Vi har udsendt elektronisk spørgeskema til alle de medlemmer vi har mailadresse på, samt papirbrev til de få vi ikke har mailadresser på.

Har du ikke modtaget nogen henvendelse fra os på mail eller med posten, men ønsker at bidrage med dine ønsker så kontakt Tanja Blindbæk Olsen i sekretariatet på 25 37 19 77 eller mail to@skovforeningen.dk. Så kan du få tilsendt link til undersøgelsen.

Du kan også bidrage på efterårets skovkredsmøder

For at få et fyldigt grundlag for bestyrelsens beslutning om det fremtidige arbejde vil der også blive gennemført interview med udmeldte skovejere og der vil blive afholdt en workshop for et udvalg af inviterede ikke-medlemmer.

På efterårets skovkredsmøder vil vi med udgangspunkt i besvarelserne af spørgeskemaet og input fra ikke-medlemmer, søge yderligere ideer og ønsker til Skovforeningens fremtidige arbejde.

Der er sat dato på alle skovkredsenes møder i efteråret:

  • 5. september – Fynske Skovkreds.
  • 6. september – Nordlige Jyllands Skovkreds.
  • 7. september – Storstrøms Skovkreds.
  • 12. september – Sjællands Skovkreds.
  • 14. september – Sydlige Jyllands Skovkreds.

Indkaldelse med oplæg og dagsorden til møderne følger i august, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.