Mødeindkaldelse i Fynske Skovkreds 21. juni 2006

Tidspunkt: kl.10.00
Mødested: på Agrogården, Lombjergevej 1, 5750 Ringe,
Tlf.: 6362 1600

Dagsorden

1. Markedsinformation
a. Løvtræ
b. Nåletræ
c. Juletræer og pyntegrønt

2. Skovpolitisk orientering fra Dansk Skovforening
a. De nye tilskudsordninger
b. Konklusioner og emner fra generalforsamlingen

3. Intern vidensdeling i kredsen mellem kredsmøderne

4. Valg af næstformand – Klaus Jørgensen genopstiller

5. Eventuelt

Der afholdes forinden møde i den Fynske Fordelingsforening kl.9.00

Lokale-leje, kaffe og brød finansieres af den Fynske Fordelingsforening.