Møde i Fynske skovkreds 8. marts 2011

Skovforeningen inviterer til møde i Fynske Skovkreds tirsdag den 8. marts i Ringe. (Bemærk! Ny dato i forhold til den tidligere aftalte.) Alle Skovforeningens medlemmer er velkomne.

Skovforeningen inviterer til møde i Fynske Skovkreds tirsdag den 8. marts 2011 (Bemærk! Datoen er flyttet i forhold til den tidligere aftalte på grund af møde i Tolvmandssektionen).

Alle Skovforeningens medlemmer er velkomne.

Sted: Centrovice (tidligere Agrogården), Lombjergevej 1, 5750 Ringe.

Tid: kl. 13.00 – 16.00.

Dagsorden

1. Hjortelaug v/ Ditlev Berner

2. Vandplaner v/ Ditlev Berner og Niels Reventlow

3. Orientering fra Dansk Skovforening v/ Niels Reventlow. Blandt andet:

  • Arbejdet i regeringens skovpolitiske udvalg som afrapporterer i marts 2011.
  • Natura 2000- og vandplanerne der er i høring i øjeblikket.
  • Nationalparken.
  • Referat fra informationsmøderne for skovbrugskonsulenter.
  • Skovforeningens forslag til revision af PEFCs skovstandard.
  • Input til temadagen om skovsektorens uddannelsesbehov.
  • Skovens Dag 2011.
  • Den nye Naturstyrelse.

4. Markedsorientering for juletræer, pyntegrønt og råtræ

5. Valg af næstformand for Fynske Skovkreds. Klaus Jørgensen genopstiller

6. Kommende møder

7. Eventuelt