Ekskursion og skovkredsmøde i Sydlige Jyllands Skovkreds 24. oktober 2018

Dansk Skovforening inviterer til ekskursion og skovkredsmøde i Sydlige Jyllands Skovkreds onsdag den 24. oktober 2018 klokken 13.00 – 16.00.

Alle er velkomne.

Ekskursionen

Mødested: Vorbassevej 13, 6682 Hovborg.

Værter ved ekskursionen er HedeDanmark v. driftsleder Ruben Martinsen, skovfoged Jesper Gerstrøm og skovfoged Rune Flye Andersen.

Ekskursionens emner

  • Produktion af flis eller skovning af andre effekter ?
  • Hvornår bliver det økonomisk mest fordelagtigt at producere effekter.
  • Fordele og ulemper ved flisproduktion kontra afkortede effekter.

Skovkredsmøde

Efter ekskursionen – klokken ca. 14.45 – holdes skovkredsmøde på Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg.

Dagsorden

  1. Dansk Skovforening orienterer.
  2. Kommende klimaplan.
  3. Valg af formand – Mogens Lunde er villig til genvalg.
  4. Eventuelt.

Kaffe og kringle kan købes til en pris af 64 kr. pr. person.

Tilmelding

Tilmelding til Ingelise Andersen ia@skovforeningen.dk senest 19. oktober 2018.