Naturstyrelsen korrigerer udtalelse

Naturstyrelsen har korrigeret udtalelsen om at ændring af adgangsvejledning var foretaget i samråd med Natur- og Miljøklagenævnet.

Skovforeningen skrev i nyhed om randzoneloven den 12. juni om hvordan Naturstyrelsen havde anvendt magtmisbrug i forbindelse med en ændring i adgangsvejledningen. Naturstyrelsen havde skrevet i mail til Adgangsforum at ændringen var foretaget efter samråd med Natur- og Miljøklagenævnet.

Skovforeningen gjorde Naturstyrelsen opmærksom på den uheldige sammenblanding af den vejledende og dømmende myndighed og kontaktede samtidig Natur- og Miljøklagenævnet, for at høre deres udlægning.

Det har resulteret i at Naturstyrelsen nu overfor medlemmerne af Adgangsforum har korrigeret formuleringen om at ændringen af vejledningen er foretaget i samråd med Natur- og Miljøklagenævnet, men at ændringen i vejledningen udelukkende er udtryk for Naturstyrelsen fortolkning. De skriver i mail til Adgangsforum:

I relation til fortolkningen af, hvornår et areal er udyrket/dyrket i forhold til høslet, har Natur- og Miljøklagenævnet oplyst, at der ikke er truffet afgørelser, som kan anvise en praksis. Fortolkningen er derfor alene et udtryk for Naturstyrelsens vurdering. Naturstyrelsen har således ikke i “samråd” med Natur- og Miljøklagenævnet tilrettet de angivne rettelser i adgangsvejledningen.

Ændring i adgangsvejledningen ikke i orden

Korrektionen ændre dog ikke ved at vi fortsat finder at ændringen og fremgangsmåden helt uacceptabel og har sammen med Landbrug & Fødevarer rettet henvendelse til Naturstyrelsen. Se henvendelsen her (PDF-fil).

Oppositionen er heller ikke tilfredse med den nye formulering og har kaldt de to ministre i samråd om adgangen til randzonerne med følgende samrådsspørgsmål:

Fødevareministeren og miljøministeren bedes i åbent samråd, i relation til randzoneloven, redegøre for sammenhængen mellem randzoneloven, adgangsreglerne og adgangsvejledningerne i henhold til naturbeskyttelsesloven, samt redegøre for begrundelserne for de foretagne ændringer, oplyst som de seneste opdateringer 30.05.2012.