Skovskilte kan først bestilles igen 1. januar 2022

Miljøstyrelsens bevilling til udsendelse af skovskilte er brugt for 2021, og nye bestillinger kan først ekspederes efter den 1. januar 2022

Der har været så stor efterspørgsel på de grønne skovskilte i 2021. Det betyder, at den bevilling Dansk Skovforening årligt har til at ekspedere de gratis grønne skovskilte, er opbrugt for 2021. Dette til trods for en ekstrabevilling på grund af Corona-nedlukningen og det øgede pres, det har givet fra gæster i skoven.

Det vil derfor ikke være muligt at ekspedere bestillinger af skovskilte før efter den 1. januar, hvor den nye bevilling bliver åbnet.

Vi beklager besværlighederne og informerer så snart, at vi igen kan modtage og ekspedere bestillinger.