Nye naturstier kan være på vej i skovene

Regeringen ønsker at etablere et nationalt net af stier og ruter i Danmark. Dansk Skovforening har opfordret miljøministeren til en hurtig inddragelse af de private skoveejere i planlægningen.

Foto: Colourbox.

Miljøministeriet annoncerede den 30. september 2021, at regeringen ønsker at etablere et nyt net af naturstier i Danmark. Formålet med projektet er gøre naturen mere tilgængelig for borgerne. Konceptet er udviklet i samarbejde med KL og Friluftsrådet, og der er årligt afsat 5 mio. kroner til etablering af de nye stier. 

Private lodsejere skal involveres

Miljøministeriet havde ikke på forhånd orienteret Dansk Skovforening om planerne. Dansk Skovforening har derfor meddelt miljøminister Lea Wermelin, at vi ser det som helt afgørende, at de private lodsejere, herunder de private skove, involveres i projektets udvikling, og at vi forventer, at ministeriet inddrager Dansk Skovforening i nærmere drøftelser.

Væsentlige spørgsmål, der skal afklares, er ejerskabet til de arealer, som stierne skal gå henover, og det samarbejde og de aftaler, som evt. vil skulle indgås med private lodsejere. Andre relevante spørgsmål kan være adgangsforhold, skiltning, markedsføring og omfanget af nye besøgende/skovgæster på private arealer.

Læs mere om planerne for et nyt national stinet på Miljøministeriets hjemmeside.

Download

Læs Dansk Skovforenings brev til miljøminister Lea Wermelin vedrørende nyt nationalt net af naturstier: