Nye tal for skovene: Skov og Plantager 2015

Det danske skovareal er i god vækst og udgør nu samlet 625.000 ha. Det viser skovstatistikken som er udgivet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet (IGN) har udgivet ”Skov og Plantager 2015” for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA).

Endnu engang viser skovstatistikken at det danske skovareal er i god vækst og udgør nu samlet 625.000 ha.

Skove og plantager 2015 er bygget op omkring de seks overordnede pan-europæiske kriterier for bæredygtig skovforvaltning og danner baggrund for rapportering om de danske skoves aktuelle tilstand til EU og FN.

Skovstatistikken samler således viden om blandt andet skovenes areal, lagring af CO2 (kuldioxid), produktion af tømmer, skovsundhed, friluftsliv og biodiversiteten i skovene. Ud over rapportering anvendes tallene også af SVANA som vidensgrundlag i arbejdet med at sætte de overordnede rammer for forvaltningen af skove.

De seks seks overordnede pan-europæiske kriterier for bæredygtig skovforvaltning:

  • Skovressourcer og kulstof – Bevaring og passende forøgelse af skovresurserne og deres bidrag til globale kulstofcykler.
  • Skovsundhed – Bevaring af skovøkosystemers sundhed og stabilitet.
  • Skovenes produktive funktioner – Bevaring og fremme af skovenes produktive funktioner (træ og andet).
  • Biologisk mangfoldighed i skovene – Bevaring, beskyttelse og passende forbedring af biologisk mangfoldighed i skovøkosystemer.
  • Skovbrugets beskyttende funktioner – Bevaring og passende forbedring af skovenes beskyttende funktioner (særligt jord og vand).
  • Socio-økonomiske funktioner og betingelser – Bevaring af andre socioøkonomiske funktioner og betingelser.

Skove og Plantager udgives en gang om året med nøgletal for Danmarks skove.

I de kommende måneder vil SKOVEN bringe en eller flere artikler om resultaterne i Skove og Plantager 2015.

Træer optager CO2 fra luften og lagrer kulstoffet i stammer og grene. Dermed mindskes udledningen af CO2 til atmosfæren, hvilket kan bidrage til at bremse klimaforandringer. Ifølge rapporten er der lagret cirka 40,6 mio. tons kulstof i dag i de danske skove. Det svarer til cirka 149 mio. tons kuldioxid eller knapt tre gange Danmarks årlige udledning af drivhusgasser.

Skovrejsning

Elmelund Skov ved Odense.