Er dit vandløb ved at blive en del af vandplanerne?

Afgrænsningen af hvilke små vandløb som skal med i vandplanerne er i høring frem til 25 januar 2019. Tjek om dine vandløb er korrekt vurderet.

Det er vigtigt at melde ind nu, hvis du mener, at små vandløb på dine arealer fejlagtigt er taget med i vandplanerne.

Lokale vandråd havde tilbage i 2017 til opgave at kvalitetstjekke udpegningen af de mindre vandløb som skal tages med i vandplanerne. På baggrund af indstillingen fra vandrådene og kommunerne har Miljøministeriet nu sendt et udkast til reviderede bekendtgørelser i høring.

Ændringerne drejer sig primært om revideret afgrænsning af de små vandløb, og hvilke der skal være med i vandplanerne. Ca. 1.000 km små vandløb tages ud af vandplanerne, så der nu skal være godt 7.000 km med, mod tidligere godt 8.000 km. Der kan sagtens være yderligere vandløb, der skal tages ud, hvorfor du opfordres til at undersøge, om det gælder for din ejendom.

Det er vigtigt at melde ind nu, hvis du mener, at små vandløb på dine arealer fejlagtigt er taget med i vandplanerne – dvs. hvis de er flade, smalle, gravede eller har ringe økologisk potentiale. Høringen afsluttes den 25. januar 2019.

Landbrug og Fødevarer har lavet en guide til hvordan du ser hvilke vandløb på din ejendom som enten er taget ud eller er kommet med. Der er også en guide til hvordan du indgiver et høringssvar, hvis du mener at de oplysninger udpegningen er baseret på er forkert.

Det er muligt at læse yderligere om processen på Landbrug og Fødevares hjemmeside.

Download

Hent Landbrug og Fødevarer guide: Udpegning af små vandløb i vandplanerne er sendt i høring - hurtig guide i at afgive høringssvar (PDF-fil):