Ansøgningsrunden for skovrejsning 2019 er udskudt

Landbrugsstyrelsen har nu meddelt at ansøgningsrunden for skovrejsning 2019, som skulle være åbnet i dag, er blevet udskudt.

Landbrugsstyrelsen skriver på deres hjemmeside:

Nu er vores nye regering tiltrådt, og ny bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning forventes udstedt i løbet af de kommende uger. Landbrugsstyrelsen åbner årets ansøgningsrunde, så hurtigt som muligt herefter.

Dansk Skovforening har skrevet til ministeren for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde, Mogens Jensen og bedt ham prioritere åbningen af ordningen, så den stor interesse for skovrejsning, vi har set de seneste år, kan fortsætte.

Vi har anbefalet Mogens Jensen at prioritere åbningen af skovrejsningsordningen, så den store interesse for skovrejsning kan opretholdes.