Bedre muligheder for at plante ny skov

Naturstyrelsen har pålagt kommunerne at udlægge større skovrejsningsområder. Se kommuneplanforslaget for din kommune på nettet. Frist for at søge skovrejsningstilskud udsat.

Jordejere får bedre muligheder for at plante skov, og de kan få indflydelse på udpegningen af skovrejsningsområder.

Naturstyrelsen har pålagt kommunerne at udlægge større skovrejsningsområder. Målet er at ca. 20 % af det ubebyggede areal skal udlægges som skovrejsningsområder i kommuneplanerne. Det vil omtrent tredoble det nuværende skovrejsningsareal.

I skovrejsningsområderne ydes op til 25 % højere tilskud end ved skovrejsning uden for disse områder.

Se kommuneplanforslaget på nettet

Kommunerne arbejder i øjeblikket på deres kommuneplanforslag 2013 , og cirka 1/3 af kommunerne har allerede offentliggjort deres forslag på deres hjemmesider.

Hvis du overvejer at plante skov, kan det være en god ide at læse og kommentere din kommunes kommuneplanforslag.

Frist for at søge skovrejsningstilskud udsat

Naturstyrelsen har udskudt ansøgningsfristen til skovrejsningstilskud med en måned til 15. juni 2013.

Det betyder at man i flere kommuner vil kunne nå se kommunernes planforslag.