Trepartsforhandlingerne rykkede i skoven

Mandag var Dansk Skovforening i skoven ved Ouegaard Hovedgaard med to ministre og lederen af trepartsforhandlingerne for at sætte fokus på de danske skoves bidrag til samfundet i form af træproduktion og biodiversitet og ikke mindst behovet for positive incitamenter til skovrejsning.

Foto: Landbrug & Fødevare

De igangværende trepartsforhandlinger har et stort fokus på omlægning fra landbrug til skov. Derfor kom økonomiminister Stephanie Lose, skatteminister Jeppe Bruus, og Henrik Dam Kristensen, der skal lede trepartsforhandlingerne, på besøg i skoven ved Ouegaard Hovedgaard mandag den 4. marts. De var bl.a. i følgeskab med formand for Landbrug og Fødevarer, Søren Søndergaard.

Her var skovejer Henrik Neergaard-Petersen og direktør Anders Frandsen fra Dansk Skovforening klar til at fortælle om skovens mange kvaliteter.

Henrik Neergaard-Petersen viste rundt i sin skov og forklarede om træproduktion og vigtigheden af metodefrihed og frit træartsvalg, da ikke alle driftsformer passer til alle skovtyper. Samtidig illustrerede Henrik Neergaard-Petersen, hvordan træproduktion, natur og biodiversitet kan gå hånd i hånd. Og ikke mindst, hvordan han arbejder med at reducere forsyningskædens længde ved at arbejde med lokal afsætning af træ.

Derudover fremviste Henrik Neergaard-Petersen, hvordan han bruger et digitalt skovkort til dokumentation, planlægning og beregning af skovens CO2e-optag.

Anders Frandsen fortalte supplerende om vigtigheden af, at trepartsforhandlingerne ikke blokerer for skovrejsning i en længere periode. Derudover betonede han vigtigheden af, at der skabes positive og frivillige incitamenter, som sikrer, at den skov, der rejses, skaber størst mulig samfundsmæssig værdi.

Det indebærer bl.a., at skoven rejses i større, sammenhængende områder, så der kommer reel træproduktion og mulighed for – gennem certificering – at arbejde med natur og biodiversitet.

Derudover bør andre multifunktionelle hensyn som fx grundvandssikring og reduktion af kvælstofudledning også belønnes.