Rejsning af 250.000 hektar skov kræver incitament og motivation

9 faglige notater udarbejdet af en række ministerier, som udgør en del af en kortlægning af incitamentsstrukturer og barrierer for skovrejsning i Danmark, har været i høring hen over sommeren. Dansk Skovforening hilser initiativet velkomment, men savner en samlende analyse og større fokus på, hvad der motiverer lodsejerne til at plante skov.

 

Hvordan når vi det politisk fastsatte mål om 250.000 ha mere skov i Danmark? Det er et af de væsentligste miljøpolitiske spørgsmål i det kommende Folketingsår. Udarbejdelse af en analyse, som afdækker af barrierer for skovrejsning, er en central del af forarbejdet til udarbejdelse af en egentlig skovplan.

Som grundlag for analysen er der bestilt 12 faglige notater fra flere ministerier, hvoraf de første 9 blev sendt i høring hen over sommerferien. Notaterne handler bl.a. om tilpasning af ordningen for tilskud til privat skovrejsning, tiltag til udvidelse af planteforsyningen, mulig ændring af skattemæssig behandling af skovrejsning og sameksistens mellem skovrejsning og andre arealtiltag.

Notaterne belyser en række eksisterende barrierer, men kun meget få konkrete løsningsforslag. Vi savner derfor, at der laves en opsummerende analyse af barriererne baseret på de enkelte analyser, og konkrete forslag til hvad der kan motivere jordejere til at rejse skov.

”Hvis der skal leveres på de politiske ønsker om at fremme skovrejsningen og øge skovarealer, er det nødvendigt i højere grad at stille skarpt på, hvad der fremmer lysten til skovrejsning. Motivationen hos den enkelte lodsejer er altafgørende for, at ambitionen om yderligere 250.000 ha skov i Danmark skal lykkes. Vi har derfor i vores høringssvar efterlyst, at der kommer flere konkrete bud og ideer” udtaler Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening

Dansk Skovforening vil gerne bidrage til at gøre kortlægning af de relevante incitamentsstrukturer og barrierer for skovrejsning fyldestgørende. Vi vil derfor inden længe udsende en spørgeskemaundersøgelse for at indsamle lodsejernes overvejelser i forhold til at rejse skov.

Læs Dansk Skovforenings høringssvar til de 9 faglige notater.