Regeringens 2030-plan fastholder ambitiøst mål for skovrejsning

Samtidigt fastholder regeringen ønsket om at sænke generationsskiftebeskatningen og arbejdet med en biodiversitetslov. Vi glæder os over, at de positive forslag fra regeringsgrundlaget stadig står ved magt og bidrager gerne til at opfylde flere af målene.

Regeringen præsenterede tirsdag sin 2030-plan, der fastholder flere gode forslag. Foto: Colourbox

”Regeringen ønsker at forbedre vilkårene ved generationsskifte for familieejede virksomheder, og vil derfor prioritere en nedsættelse af satsen for bo- og gaveafgiften”

Det fremgår af regeringens 2030-plan ”Danmark rustet til fremtiden”, som Finansminister Nicolai Wammen tirsdag præsenterede.

I Dansk Skovforening glæder vi os over, at man holder fast i regeringsgrundlagets ønske om at mindske den skattemæssige udfordring, der ofte følger med, når familieejede skovejendomme går i arv til næste generation.

Holder fast i grønne målsætninger

Regeringsgrundlaget fra december sidste år indeholdt et mål om plante yderligere 250.000 ha skov i Danmark.

Det er positivt, at regeringen med 2030-planen holder fast i den ambitiøse målsætning, og Dansk Skovforening bidrager gerne til at opfylde den. I planen kobler regeringen også målet med drikkevandsbeskyttelse, som er en af de mange ydelser, skovene kan levere til samfundet. Planen fremhæver også skovenes bidrag til klima, biodiversitet og rekreation

En lov for natur- og biodiversitet fremgik også af regeringsgrundlaget. Og den er fortsat også på vej:

”Loven vil bidrage til EU’s biodiversitetsstrategi for 2030, hvor 30 pct. af EU’s areal til lands og til havs skal være beskyttet natur og hvoraf de 10 pct. skal være strengt beskyttet,” står der bl.a. i 2030-planen.

Flere midler på vej

Mange af de planer, der har relevans for skovsektoren, er altså en fastholdelse af regeringsgrundlaget.

Men i 2030-planen er der som noget nyt også afsat yderligere 4,25 mia., der lægger sig oven i det grønne råderum på 2,5 mia. i 2030.

De nye midler kan bruges til både velfærd og grøn omstilling, og det er derfor lidt uklart, hvor stor den grønne kage egentlig bliver. Flere penge til den grønne omstilling er dog overordnet set godt nyt, da nogle af disse midler kan konverteres til nye skove i Danmark.