Tid til indberetning til regnskabsoversigten for 2010

Der kan nu indberettes til regnskabsoversigten for 2010.

Der er blevet åbnet for indberetninger til regnskabsoversigten for privatskovbruget for 2010. Regnskabsoversigten udarbejdes af Skovforeningen og årgang 2010 bliver nummer 65 i rækken.

Der er ingen andre der samler og udgiver regnskabstal for skovbruget. Regnskabsoversigten er derfor vores vigtigste og stærkeste politiske redskab. Uden den det ikke være muligt at dokumentere skovbrugets økonomiske situation – både den historiske og den aktuelle.

Regnskabsoversigten udarbejdes på baggrund af frivillige indberetninger fra vores medlemmer og vi er rigtig glade for alle de indberetninger vi får. Men vi har også brug for flere for at regnskabsoversigten bliver så troværdig og dækkende som muligt.

Bidrag med dine regnskabstal

Og det er slet ikke så svært at deltage. Når regnskabet for skovdriften er lavet kan man med det i hånden, sammen med en hugststatistik og en arealopgørelse klare indberetningen til regnskabsoversigten på under en time via den elektroniske indberetning. Sidste frist for indberetning er 1. juli.

Det er ikke kun Skovforeningen som har gavn af regnskabsoversigten. Som deltager modtager du et eksemplar af oversigten, samt en specialudgave af oversigten, hvor du kan se regnskabstal fra alle de deltagende skove, dog i anonymiseret form. Her kan du let sammenligne dine egne tal med andres.

Så har du ikke deltaget før, men har lyst til at bidrage til arbejdet kan du kontakte Darja Andrejevna Poleshuk i Skovforeningen på tlf: 33 78 52 12 eller på mail: dap@skovforeningen.dk. Hun vil sørge for at du bliver registreret og hjælpe dig i gang med indberetningen.

Har du tidligere indberettet til regnskabsoversigten skulle du gerne have modtaget et brev med brugernavn og adgangskode. Er det ikke tilfældet så kontakt os for at få oplyst koden.