Hugsten i de danske skove i 2011

Samlet set faldt hugsten i de danske skove med 3 % i 2011 i forhold til 2010. Hugsten af træ til energi steg dog med 4 %.

Danmarks Statistik har opgjort hugsten for 2011 i de danske skove til 2,6 mio. m3 træ. Samlet set er der en tilbagegang i hugsten på kun 3 % – men dette dækker over en tilbagegang i hugst af træ til videreforarbejdning på 11 %, mens hugsten af træ til energi steg med 4 %.

Tilbagegangen skal findes for hugsten af nål, mens hugsten af løv gik frem i 2011 – særligt  af brænde der ikke er klassificeret som eg eller bøg. I det hele taget er det ”Andet løv kategorien” der har drevet stigningen i hugsten af løvtræet. Dette kan være en afspejling af at asketoptørren nu har haft en effekt der er synlig i hugststatistikken. Nål udgør 73 % af hugsten i 2011, hvilket er en lidt mindre andel af hugsten end i 2010 (77 %).

Hugsten i Danmark 1990-2011

Siden starten af årtusindet er brugen af træ til energi ud over som brænde, steget en del. I 2011 gik 45 % af det huggede træ til energiformål (inklusivt brænde), mens 55 % gik til videreforarbejdning. Dette bør ses i sammenhæng med at der også har været en generel stigning i hugsten over det sidste årti.

Anvendelse af træressourcen

Læs mere om fordelingen af hugsten i næste nummer af Skoven, som udkommer lige før jul.