Prisstatistik for februar 2013

Nu er prisstatistikken for februar 2013 tilgængelig.

Nu er prisstatistikken for februar 2013 tilgængelig.

Priserne for de indberettede handler i februar og januar 2013 har ikke haft en fælles trend hen over arter. Til gengæld er der generelt få og små indberetninger for størstedelen af arterne sammenlignet med tidligere år. Undtaget fra dette er bøge- og askekævler.

Løvtræet

Hos løvtræet kunne de største prisudsving ses for A-kvaliteten, hvilket ikke er usædvanligt.

Den middelvægtede pris på bøgekævler faldt mellem februar og januar 2013 fra 680 kr. pr. m3 til 616 kr. pr. m3. Det samlede fald stammer fra et fald i prisen på A- og B-kvalitets kævler, mens C-kvaliteten havde en mindre prisstigning. Intervallet for prisen på de indberettede salg af bøgekævler var dog forholdsvist ensartet februar, januar of december imellem.

Der blev indberettet få handler og en meget lille mængde eg i januar 2013 til prisstatistikken. Den grafiske fremstilling af prisudviklingen for A-kvalitets eg, er derfor kun baseret på en enkelt indberettet handel. Derfor skal det umiddelbart markante prisopsving ikke læses som en repræsentativ udvikling for de to måneder. Den høje pris for A-kvalitets eg indberettet til prisstatistikken i januar og februar, svarer til de høje priser i de prisintervaller der tidligere er set for dette sortiment.

Askekategorien har i længere tid præsteret at udvise store middelvægtede prisudsving for de enkelte sortimenter, men en forholdsvist stabil prisudvikling for den middelvægtede pris på tværs af alle sortimenter og dimensioner. Der er indberettet forholdsvist store mængder ask i februar 2013, om end en del mindre end i februar 2012 og 2011.

Nåletræet

Mængderne af nåletræ indberettet i januar og februar var meget små. For hele fire af nåletræssortimenterne var der ingen indberetninger i en af de to måneder. Der er en vis mulighed for at dette skyldes faldende tilslutning til prisstatistikken, frem for en faldende hugst i skovbruget.

Der blev ikke indberettet noget langtømmer af rødgran i februar måned. Januars middelvægtede pris for dette sortiment (412 kr. pr. m3) holdt sig tæt på niveauet set siden midten af 2011. Prisen faldt en smule i januar set i forhold til december, men havde derudover en svagt stigende trend siden maj sidste år. Prisen på langtømmer af de andre hvide nåletræsarter (picea m.fl.) har derimod haft en nedadgående trend i samme periode. Dette prisfald fortsatte muligvis i de to første måneder af 2013 – om end indberetningerne også for dette sortiment har været så små og få, at det ikke er muligt at lave en generel vurdering af prisniveauet for de to måneder.

Både korttømmeret af rødgran og andre hvide nåletræsarter (picea m.fl.) præsterede høje priser i januar og februar 2013, om end mængderne indberettet var noget lave sammenlignet med samme måneder tidligere år. Rødgran korttømmeret nåede en pris på 402 kr. pr. m3 i februar og picea m.fl. en pris på 366 kr. pr. m3.

Også emballagetræet blev der kun indberettet små mængder af i januar og februar 2013. Prisen på det hvide emballagetræ holdt sig på samme niveau som har været gældende igennem 2012 (331 kr. pr. m3 i februar 2013). Prisen på det røde emballagetræ var på 314 kr. pr. m3. Om end mængden indberettet af dette sortiment ikke var særligt højt, har den været den højeste af de sidste fire måneder.

Efter en markant prisstigning på energitræ i december 2012, blev der ikke indberettet noget energitræ til prisstatistikken i januar 2013 og kun 27 m3 (fordelt på to handler) i februar. Det er derfor ikke muligt at udlede noget generelt ud fra disse indberetninger – vær opmærksom på dette, når den grafiske fremstilling af prisudviklingen fortolkes.

Cellulosetræ blev der ikke indberettet noget af i januar og for små mængder (og få handler) i februar til at kunne konstatere noget generelt ud fra priserne indberettet.