Opstramning i forhold til udbetaling af rate 2 på tilskud til privat skovrejsning

Der var tidligere 2 udbetalinger på tilsagn til privat skovrejsning – et efter etablering og et senest 8 år senere. Landbrugsstyrelsen indskærper nu, at 2. rate skal indberettes inden for de 8 år, og tilbyder et frit lejde frem til årsskiftet for dem, der ikke har nået det.

Husk at søge om anden rate på dit skovrejsningsprojekt inden 8 år

Hvis du har et ældre tilsagn om tilskud til privat skovrejsning, får du udbetalt dit tilskud i to rater. Du skal selv søge om at få udbetalt dit tilskud, når du er klar.

Du søgte om udbetaling af 1. rate, da du havde plantet træerne. Du kan få udbetalt 2. rate af dit tilskud, når træerne har nået en højde på mindst 1 meter, og dit skovrejsningsprojekt er færdigt. Du skal søge om udbetaling af 2. rate af dit tilskud senest 8 år efter, at du søgte om udbetaling af 1. rate.

Du kan nå at indberette selv om fristen er overskredet, men kun året ud

Der er i nogle få tilfælde sket en udbetaling af 2. rate af tilskuddet, selvom der er søgt om udbetaling op til 1 år efter fristen. Landbrugsstyrelsen meddeler, at det ikke længere er muligt fra 1. januar 2021.

Hvis du har overskredet fristen med op til 1 år og vil søge om udbetaling af 2. rate af dit tilskud, skal du derfor gøre det inden 31. december 2020. Efter den dato, vil Landbrugsstyrelsen ikke længere udbetale dit tilskud, hvis du søger om det for sent.

Hvis du ønsker at søge om udbetaling af 2. rate af dit tilskud, skal du udfylde den indberetningsslip, som du finder i dit tilsagnsbrev. Slippen skal indsendes via mail til skovognatur@lbst.dk.

Har du brug for fristforlængelse er det stadig muligt

Du kan som altid søge om fristforlængelse, hvis dit projekt ikke er afsluttet, selvom der snart er gået 8 år, fra du søgte om udbetaling af 1. rate af dit tilskud. Husk, at du skal søge om fristforlængelse, før fristen udløber.

I din ansøgning skal du redegøre for årsagen til, at projektet er forsinket. Derudover skal du redegøre for, hvornår og hvordan du forventer projektet kan blive afsluttet inden for den forlængede periode.