Sådan søger du støtte til dit skovtilsagn

Har du skovtilsagn til skovrejsning, bæredygtig skovdrift eller skov med biodiversitetsformål, som du ønsker at udnytte, bør du følge Landbrugsstyrelsens vejledning til hvordan du indtegner dit tilsagn til skovordningerne.

Landbrugsstyrelsen har åbnet for årets ansøgningsrunde for arealtilskud (fællesskemaet) den 3. februar og du har frem til den 17. april til at søge, hvis du vil udnytte dine skovtilsagn.

For at opnå en hurtige sagsbehandling for skovtilsagnene har Landbrugsstyrelsen lavet en vejledning, som du kan finde på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. De har blandt andet beskrevet, hvordan du indtegner i kortsystemet IMK (Internetmarkkort), og hvordan skoven anmeldes i Fællesskemaet. Det er også muligt at finde en oversigt over, hvornår du kan søge grundbetaling til skovrejsningsprojekter samt svar på en række andre spørgsmål.