Du kan nu søge om tilskud til urørt skov og skov med biodiversitetsformål

Der er i dag åbnet for ansøgningsrunden til både urørt skov og skov med biodiversitetsformål.

Søg betaling for at lægge din skov urørt

Betalingsordningen for Privat urørt skov er åben fra d. 1. maj til 1. juli 2020. Ansøgningslinket samt vejledningen er nu tilgængelige på Miljøstyrelsens ansøgningsside.

Der er 11,2 mio. kr. i puljen i 2020. Som noget nyt vil der være digital ansøgning til ordningen. Ud over det er der ikke kommet de store ændringer til ordningen, som heller ikke har været i høring i denne omgang.

Søg betaling til skov med biodiversitetsformål

Betalingsordningen til skov med biodiversitetsformål er åben 1. maj  til 31. juli 2020. Det er private skovejere samt kommuner med skov i Natura 2000-områder, der kan søge om tilskud til aktiviteter, der fremmer eller bevarer biodiversiteten og levesteder for truede skovtilknyttede arter. Der kan ydes tilskud til ekstensiv skovdrift, skovgræsning, bevaring af træer til naturligt henfald, rydning af uønsket opvækst, særlig indsats for arter samt etablering af naturlige vandstandsforhold.

Du kan læse mere om ordningen i Landbrugsstyrelsens tilskudsguide 

Ansøgningen foregår via Landbrugsstyrelsens Tast selv-service

Landbrugsstyrelsen har justeret en række forhold i tilskudsordningen i forhold til sidste års ansøgningsrunde:

  • Udvidelse af træer til naturligt henfald. Som noget nyt, må op til 25% af de enkelte træer forsætligt skades, for at opnå en hurtigere veteranisering.
  • Ved årligt baseret tilsagn er der mulighed for indsendelse af udbetalingsanmodning inden for 3 år.
  • Hovedtræarten på det enkelte projektareal skal være mindst 50 år.

Endvidere er der sket en række præciseringer, hvor de gældende regler og den administrative praksis er formuleret mere uddybende.

Du kan læse vores høringssvar til ordningen (PDF-fil).