Landbrugsstyrelsen har næsten afsluttet ansøgningsrunden 2019

Landbrugsstyrelsen har været meget udfordret i forhold til udbetalinger og tilsagn for privat skovrejsning og skov med biodiversitetsformål, som har resulteret i meget lange svartider. Vi fortsætter møderækken med Landbrugsstyrelsen med mindre kadence.

Dansk Skovforening har i første halvdel af året afholdt månedlige møder med direktionen i Landbrugsstyrelsen for at følge op på forsinkelser i tilsagn og udbetalinger. Afgørelserne er op til et halvt år forsinkede, og der har hængt udbetalinger tilbage fra 2018 frem til nu. Styrelsen er nu ved at være med i sagsbehandlingen, og vi håber, at ansøgningsrunden 2020 kan afgøres i år.

Status på ansøgningsrunden 2019

Landbrugsstyrelsen har afsluttet sagsbehandlingen på ansøgninger til Bæredygtig skovdrift 2019 og fik sendt de sidste svar ultimo juni 2020. De har ligeledes afgjort alle skovrejsningssager fra 2019 på nær to. Det har været en lang proces, og afgørelserne er stærkt forsinkede. Styrelsen har haft en del IT-mæssige udfordringer, men håber, at de nu er luset ud, så ansøgningsrunden 2020 kan blive afgjort i år. Landbrugsstyrelsen har også i den forgangne tid lavet en omorganisering, så der mere direkte er dedikeret medarbejdere til at behandle sager om skov.

Status på udbetalinger

Landbrugsstyrelsen har også været udfordret på at udbetale tilskud, når skovejerne har anmodet om det. Der har ligget en del udbetalinger helt tilbage fra 2018 og ventet, men de er nu udbetalt. Styrelsen forventer, at anmodninger modtaget i 2019 vil blive udbetalt inden udgangen af juli 2020 og at de ved udgangen af 2020 ikke har udbetalingsanmodninger ældre end 4 måneder liggende.

Landbrugsstyrelsen har lovet fremadrettet at opdatere status for tilsagn og udbetalinger på deres hjemmeside hver 14. dag. Det er muligt at finde tallene i tilskudsguiden i faktaboks helt til højre for privat skovrejsning og skov med biodiversitetsformål.

Høringssvar på vejledning til privat skovrejsning

Landbrugsstyrelsen sendte vejledningen til privat skovrejsning i en kort høring ultimo juni, og vi har indsendt et længer høringssvar den 24. juni 2020. Flere af de påpegede punkter er medtaget i den endelige vejledning. Der er kan dog stadig være lidt uklarhed om enkelte fortolkninger. Står du og er i tvivl, så kontakt Landbrugsstyrelsen.

Fremadrettet møderække med Landbrugsstyrelsen

Vi overgår fra månedlige møder med direktionen til 2 møder om året og ellers efter behov. Samtidig afholder vi nogle møder med mere praktisk indhold, hvor vi holder fast i fremdriften, og kommer med input til nogle mere smidige ordninger.