Ansøgning om tilskud til Grøn driftsplan

Pr. 21. august 2006 er foretaget en ændring i ansøgningsskemaet til Grøn driftsplan.

I ansøgningsskemaet om tilskud til grøn driftsplan har der hidtil stået, at der skulle indsendes et detaljeret budget. Dette krav fremgår ikke af vejledningen til ordningen, og Skovforeningen anmodede Skov- og Naturstyrelsen om at fjerne kravet fra ansøgningsskemaet.

Skov- og Naturstyrelsen har den 21. august meddelt følgende:

Vær opmærksom på, at der er den 21. august 2006 er foretaget en ændring i ansøgningsskemaet til Grøn driftsplan. Denne ændring betyder, at det ikke længere er et krav, at der indsendes et detaljeret budget med ansøgningen.