Tilskud til særlig drift af skov til sikring flagermus og hassel

Skov- og Naturstyrelsen har netop udsendt en ny vejledning om tilskud til særlig drift af skov.

Skov- og Naturstyrelsen har netop udsendt en ny vejledning om tilskud til særlig drift af skov.

Vejledningen er udarbejdet inden for rammerne af det eksisterende landdistriktsprogram, og en række af Skovforeningens ønsker til ændringer i høringsudkastet er således ikke blevet efterkommet.

Ansøgningsfristen er 1. november 2009.