Den grønne omstilling skal redde klimaet

Skovene kan give et positivt bidrag til den grønne omstilling gennem udvikling af et fortsat produktivt skovbrug. Det kræver at vi udnytter skovene til produktion af tømmer og energi gennem en bæredygtig drift. Det bliver temaet for skovpolitisk åbningsdebat på Christiansborg den 25. oktober, hvor vi vil inspirere regeringen til arbejdet med en ny klimaplan. Læs lederen fra Skoven 8, 2019.

Den skovpolitiske åbningsdebat på Christiansborg den 25. oktober vil beskrive skovenes rolle i den grønne omstilling.

Den skovpolitiske åbningsdebat på Christiansborg den 25. oktober vil beskrive skovenes rolle i den grønne omstilling.

At mindske brugen af fossilbaserede produkter er helt afgørende for at dæmpe klimaforandringerne.

Fossil olie og naturgas spiller en langt større rolle end de fleste er opmærksomme på. Og efterspørgslen efter olie og gas stiger stadig. Ud over at bruge olie som energikilde til opvarmning og som brændstof til biler, fly og skibe, er olie en fast ingrediens i mange hverdagsprodukter som fx medicin, parfume, plastvarer og makeup.

Derfor handler den grønne omstilling ikke kun om at lave grøn energi til erstatning for fossilbaseret energi, men også om at erstatte fossilbaserede hverdagsprodukter.

Her kan træbaseret biomasse spille en afgørende rolle for hvor hurtigt vi kan udfase brugen af fossile ressourcer. For at udnytte træbiomassen optimalt i den grønne omstilling kræver det at vi fortsat udnytter skovens produktion af tømmer gennem en bæredygtig drift, at vi planter endnu flere træer, og at vi investerer yderligere i forskning og udvikling.

Løsningen på klimaudfordringen er et fortsat produktivt skovbrug.

Skovrejsning skal være intelligent

Regeringen har høje ambitioner for den danske klimaindsats. En klimaplan skal indeholde bindende mål, og skovrejsning nævnes som et virkemiddel for en effektiv løsning.

Skal skovrejsningen give maksimal effekt er det vigtigt, at det gøres gennemtænkt. Træerne skal ikke alene optage CO2 og lagre kulstof i skoven, de skal også levere træprodukter til samfundet med en samtidig mere permanent lagring i tømmer-produkter. Biomassen fra skoven skal anvendes til at erstatte fossile kilder.

Skovene bidrager allerede

Danmarks eksisterende skove bidrager allerede positivt til klimaindsatsen. Men det glemmes ofte af politikerne, da bidraget ikke tidligere har indgået i beregningerne når Danmarks reduktionsmål rapporteres til EU. Det gør bidraget imidlertid fra og med næste periode for årene 2020 – 2030.

Faktum er at vi allerede har et stort lager af CO2 i vores skove. Et lager der er vokset støt samtidig med at vi har øget produktionen og udtaget af træ.

For eksempel er produktionen af træ til energi ifølge Danmarks Statistik steget med en faktor 20 siden 1990, mens tømmerproduktionen har været stabil. Skovens lager af kulstof i voksende træer, dødt ved og jordbunden er siden 1990 samtidig øget med næsten 10 millioner tons kulstof. Det betyder, at der er fjernet 36 millioner tons CO2 fra atmosfæren, og det svarer til den årlige udledning fra 4,2 millioner danskere.

De eksisterende skove kan bidrage yderligere gennem en øget bæredygtig produktion baseret på nye skovdyrkningsmodeller – endda uden at gå på kompromis med biodiversiteten.

Der er brug for fakta frem for følelser

Klimaudfordringerne løses ikke ved at stoppe produktionen i skovene eller ved at stoppe med at anvende træ i energiforsyningen. En holdbar og langsigtet klimaplan kræver at der kommer fakta på bordet i forhold til samfundets behov for biomasse i dag og i fremtiden. Samtidig skal vi se på hvordan skovene indrettes og drives for at give optimal klimaeffekt.

Vi vil sætte fokus på det emne, når vi den 25. oktober inviterer til skovpolitisk åbnings-debat på Christiansborg. Her vil vi inspirere den nye regering til arbejdet med en virkningsfuld, grøn og biobaseret klimaplan.