Skovrådet: Øget træproduktion skal hjælpe klimaet

FN’s klimapanel har netop udgivet deres store statusrapport om klimaets tilstand. Skovrådet har igangsat et arbejde, som vil illustrere hvordan en øget produktion i skovene og øget anvendelse af træprodukter bidrager med løsninger på klimaudfordringerne.

Den grønne omstilling af vores samfund er vigtig for at vise, at klimaændringerne kan imødegås, og skovene kan spille en afgørende rolle, hvis skovbruget og træindustrien får de rette rammer.

Skovrådet har før sommerferien igangsat et arbejde, der skal pege på, hvordan rammerne for produktion af bæredygtigt træ fra de danske skove kan styrkes og anvendelsen af træ i produkter, som lagrer CO2, øges. Arbejdet skal munde ud i én samlet illustrativ og lettilgængelig rapport.

Skovrådets formand Carsten W. Thygesen udtaler:

Skovbrug indtager allerede en yderst vigtig rolle i den grønne omstilling, hvor vi skal ændre os fra at være et fossilbaseret samfund til et samfund, hvor et langsigtet mål om klimaneutralitet opnås på en omkostningseffektiv og sikker måde. FN´s konklusion er klar; det er bydende nødvendigt med handling nu. Vi ser skovbruget som en del af løsningen på klima-udfordringerne og skovbruget både kan, skal og vil komme til at spille en endnu vigtigere rolle i løsningen af de udfordringer, vi står over for. Derfor er det nødvendigt, at vi både ser på, hvordan og hvor meget træ vi producerer, og hvordan vi kan øge anvendelsen af træ

Læs hele pressemeddelelsen fra Skovrådet

 

Download