Rejs jer, træmænd

Skovfolk og alle andre træmænd sov i timen i 1970erne da hele den vestlige verden blev miljøbevidst. Nu er det op til os gøre brugen af træ, verdens mest miljøvenlige råstof, til en folkesag. Læs lederen fra novembernummeret af Skoven.

Det kan ikke bortforklares:

Vi skovfolk, sammen med træets industrier, fagforeninger, uddannelser og alle andre træmænd, sov i timen i 1970erne og i de følgende mange år.

Allerede dengang da Danmark og hele den vestlige verden blev miljøbevidst, burde træ være blevet berømt og elsket som verdens mest miljøvenlige råstof.

Dengang lærte alle at genbruge fordi genbrug er godt af hensyn til ressourcerne og affaldsbjerget. Men vi træmænd glemte at fortælle at træ (og alle planteprodukter) er ligeså genialt af nøjagtig de samme to grunde:

  1. Træ er en fornyelig ressource, vokset op på solenergi og luftens kulstof.
  2. Kasseret træ giver ikke affald, men energi der sparer kul, olie og gas.

Og så får man endda træets særlige fordele oveni:

  1. Træ er let at forarbejde og kan genbruges. Begge dele sparer yderligere CO2-udledning i forhold til fx beton, metal og plast.
  2. Træ produceres i skove som giver liv til dyr og planter, store oplevelser for mennesker, beskytter vand, dæmper vind og forhindrer jorderosion.

Denne annonce med spørgsmålet om vi skal pumpe eller plante er skabt i 1993 af reklamemanden Staffan Sjöberg til det svenske blad Skogen. Sjöberg ville vise hvordan skov- og træindustrien kunne slå offensivt igen imod konkurrenter som fx olie, plast, beton og metal. Sloganet ”pumpe eller plante” er ikke blevet brugt af industrien endnu, men det er stadig stærk træpropaganda.

Heldigvis er træet kommet stærkt igen i de seneste 10 år – i udlandet.

For klimaets skyld har Sverige, Finland, Norge og stribevis af andre europæiske lande, senest Frankrig, alle politikker for at bruge mere træ, fx i byggeriet og til energi.

Træets helt store sejr kan komme på FNs klimatopmøde i december hvis der opnås enighed om at træprodukters lagring af kulstof kan medtages i de nationale CO2-regnskaber.

Danmark er ikke med i udviklingen. Tværtimod. Regeringen har, stik imod sin høje klimaprofil, fjernet den beskedne produktudviklingsordning for træ på finansloven. Nu har Danmark absolut ingen politik tilbage for at øge udnyttelsen og produktionen af træ.

Miljøministeren har direkte sagt til de danske træindustrier at de først må skabe et folkeligt pres for en træpolitik. Så har Ministeren en platform at lave politik på.

Så det er op til os træmænd at gøre træ til en folkesag.

Børnene er på vej: Med projekt Genplant Planeten planter 35.000 skolebørn i dette efterår 80.000 træer og lærer samtidig om træers og træprodukters klimafordele. Forhåbentlig fortsætter træplantning og træundervisning i skolerne i mange, mange år endnu.

Vi voksne kan også gøre vores: Fortæl venner og bekendte at træ er den geniale løsning der gavner både klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien. Hent argumenterne i den ”Håndbog for Træambassadører” som Træ.dk netop har lagt ud på sin hjemmeside.

Og i den underholdende ende: Besøg Træ.dk’s facebookside med videoer, billeder og gode historier om træ – og bidrag gerne selv. Der er noget for alle træmænd og for alle der endnu ikke er klar over at de kommer til at elske træ.