Fokus på skovens klimaeffekt og de danske arealer til årets Klimafolkemødet

Dansk Skovforening deltager i to debatter ved årets Klimafolkemøde i Middelfart. Her er skovens rolle som klimaredskab blandt andet på dagsordenen sammen med spørgsmålet om, hvordan det danske landareal skal fordeles til forskellige formål som natur, energi og fødevarer.

Anders Frandsen deltog også ved årets Naturmøde i Hirtshals.

Om et par uger starter Klimafolkemødet i Middelfart, der løber af stablen fra den 31. august til 2. september på KulturØPladsen. Dansk Skovforening er også til stede i år, og deltager bl.a. i to debatter:

I debatten ”Klima og Biodiversitet” er det centrale spørgsmål, hvordan det danske areal skal anvendes i fremtiden, når samfundet både skal tage hensyn til natur, klima og ressourcer. Debatten er arrangeret af IPBES Danmark, der har til formål at styrke sammenhængen mellem forskning og politik i relation til biodiversitet og økosystemtjenester. Og her bliver det vigtigt for Dansk Skovforening at markere, at skovene netop kan levere på alle parametre:

”Vi står over for nogle globale megaudfordringer, der både handler om klima, biodiversitet og ressourceknaphed i en stigende verdensbefolkning. Gør vi det klogt kan skovene jo faktisk bidrage til at løse alle de her udfordringer. Så det kommer jeg da slå på tromme for,” siger Anders Frandsen forud for debatten, hvor også Jonas Engberg fra Coop deltager.

Lektor og botaniker Anders Barfod fra IPBES Danmark modererer debatten.

Træressourcen skal sættes i spil

Ved den anden debat – ”De danske skove som klimaredskab” – deltager udover skovforeningen også repræsentanter fra Ørsted og Domea, der rådgiver og administrerer for boligorganisationer, samt Søren Egge Rasmussen (MF) fra Enhedslisten.

Panelet skal diskutere, hvordan Danmark kan speede skovrejsningsprocessen op, samt hvordan skovenes ressourcer i fremtiden bruges bedst.

”Der er brug for meget mere skov i Danmark. Og det tror jeg sådan set alle er enige om, men det er også vigtigt at pointere, at det skal ske på en måde, der øger adgangen til træressourcen. Den spiller nemlig en afgørende rolle i overgangen til det biobaserede samfund.”

Det er nogle af de pointer, som direktør Anders Frandsen vil understrege på KulturØPladsen i Middelfart. Green Power Denmark arrangerer denne debat, som modereres af Filip Kirkegaard fra Klimamonitor.

Siden 2019 har Klimafolkemødet været en national begivenhed, som har til formål at skabe løsninger på klimaudfordringen og give praktisk inspiration til borgere, virksomheder og beslutningstagere.