Skovkonferencen: Skovene er afgørende for at nå dansk klimamålsætning

Miljøminister Lea Wermelin åbnede årets skovkonference på Christiansborg med et ønske om mere ny skov, mere urørt skov, mere natur og en øget anvendelse af træ i byggeriet.

Miljøministeren slog fast at skovprogrammet fra sidste år er retningsgivende for regeringens skovpolitik, men at programmet skal suppleres med en biodiversitetspakke. Skovene skal opfylde mål både i forhold til klima og biodiversitet. Lea Wermelin sluttede af med at bede om input fra skovbruget til en kommende national skovfond.

Miljøminister Lea Wermelin åbnede skovkonferencen 2019 på Christiansborg med budskabet om at skovene skal bidrage til samfundet med både med bæredygtigt træ og biodiversitet..

Skovdrift og fremtidens klima

Forskerne og praktikere havde mange gode bud på hvordan skovene kan bidrage til at modvirke klimaforandringerne:

  • Øge kulstofpuljen ved skovrejsning og gentilplantning
  • Øge kulstofpuljen i eksisterende skove
  • Øge anvendelsen af træ til materialer og energi som erstatning for fossile produkter
  • Reducere afskovning og skovødelæggelse i andre dele af verden

Derudover blev fordele og ulemper ved urørt skov i forhold til klimanytten samt plantevalget til fremtidens klimarobuste skov belyst. Der gives ikke entydige svar, men derimod nogle veldokumenterede retningslinjer.

Skovrejsning er et stærkt kort for at imødegå klimaforandringer. Baseret på erfaringer kom der bud på hvordan endnu bedre klimaskov kan etableres ved skovrejsning samt hvordan lodsejerne motiveres til at plante mere ny skov.

Træbyggeri giver en her-og-nu klimanytte

I mange år har fokus været på at gøre husene mindre energiforbrugende. Nu bruges mere energi på at bygge et nyt hus end at drifte det de følgende 120 år. Ved i højere grad at anvende træ i stedet for energitunge materiale som fx stål og beton i byggeriet vil selve opførelsen af bygningerne give et mindre CO2-aftryk. Der er tale om en her-og-nu gevinst, idet vi undgår anvendelse af fossil energi i dag til produktionen af stål og beton. Ydermere har træet har indlejret atmosfærisk CO2.

Politisk er der behov for at mindske unødvendige forhindringer for at bygge i træ samt se på muligheden for at belønne byggeri, der sparer på CO2-forbruget ligesom uddannelsesområdet skal styrkes.

Den største ulempe ved at bygge i træ er at vi mangler erfaring – den er vi heldigvis godt på vej med at genopbygge.

Flis kan blive til flybrændstof

Der er ikke tvivl om at vi har brug for træ i fremtiden. Med produktionen af fx bygningstræ kommer også restproduktet flis. Syddansk Universitet er langt med udviklingen af flybrændstof, og da træressourcen er begrænset bør flisen bruges til brændstof og ikke varme i fremtiden.

Paneldebat

I den efterfølgende politiske paneldebat takkede de fire politikere for de mange løsningsorienterede oplæg. Der er ingen tvivl på Christiansborg om, at skovene og en aktiv skovdrift spiller en vigtig rolle for at Danmark kan komme i mål med den ambitiøse klimamålsætning. Samtidig spiller skovene en vigtig rolle for at sikre biodiversiteten.

Under Boligudvalget er allerede nedsat et udvalg, der skal fjerne barriererne for at bygge mere i træ.

Skovkonference 2020

Husk, at sætte kryds i kalenderen til næste års skovkonference, som afholdes torsdag den 22. oktober 2020.

Se eller gense oplæggene

Her kan du se eller gense oplæggene fra skovkonferencen 2019:

Se fotos fra Skovkonferencen 2019

Klik på fotos for at se dem i stor størrelse og brug derefter pilene i siderne til at bladre mellem dem: