Sidste chance for udsætning af fuglevildt – husk at indberette

Vi nærmer os de datoer i juli og august, hvor det er sidste mulighed for at udsætte gråænder, agerhøns og fasaner. Hvis du sætter fuglevildt ud, så husk at indberette det til Miljøstyrelsen – systemet til indberetning er oppe at køre igen efter problemer tidligere på året.

Sidste chance for udsætning af gråænder er den 31. juli, mens agerhøns kan sættes ud frem til den 15. august og fasaner til udgangen af august. Det kræver ikke særlig tilladelse at sætte fasan, agerhøne og gråand ud, men der er en række regler, som skal overholdes, og alle udsætninger skal desuden registreres i Miljøstyrelsens digitale indberetningssystem. Det gælder uanset antallet af fugle, og registreringen skal ske senest en uge efter udsætningen. Desuden kræver det en biotopplan at udsætte mere end 100 fasaner og agerhøns, og man må udsætte én gråælling pr. 150 kvm åben, ubevokset vandflade eller én voksen and pr. 300 kvm.

Indberetningen er lodsejerens ansvar, men andre kan dog indberette på vegne af ejeren. 

Det er vigtigt, at der sker indberetning af alt udsat fuglevildt, så det faglige grundlag for vurderingen af miljøpåvirkningen er korrekt. Siden indberetningsordningen blev indført i 2018, har der imidlertid været store problemer med registreringen af særligt gråænder. En rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi – på Aarhus Universitet fra november 2020 viser, at de danske opdrættere af gråænder producerer omkring 335.000 udsætningsklare gråænder om året, og det er langt flere end de knap 80.000, der blev registreret i 2021.

Tidligere på sommeren gjorde tekniske problemer det vanskeligt at indberette udsætning af fuglevildt eller anmelde en biotopplan. Systemet har enten fungeret meget langsomt eller meldt fejl undervejs, og nogle har slet ikke kunnet logge på. Systemet skulle være oppe at køre igen nu, og det betyder, at der igen er krav om at indberette udsætning af fuglevildt senest en uge, efter udsætningen.

Læs mere om udsætning af fuglevildt og indberetning på Miljøstyrelsen hjemmeside.