Ændrede anbefalinger om brug af hagl til jagt i skov

Danske Træindustrier og Dansk Skovforeningen har lavet en ny anbefaling om anvendelse af særlige hagl til jagt i skov.

Danske Træindustrier og Skovforeningen har siden forbuddet mod anvendelse af blyhagl til jagt i Danmark haft en fælles anbefaling om at anvende særlige skovhagl ved udøvelse af jagt i skov.

De danske træindustrier er i dag mindre teknisk sårbare over for råtræ leveret med indlejrede stålhagl, og industrien vurderer at alene finérindustrien vil afvise at modtage råtræ fra skovområder, hvor stålhagl har været anvendt.

På baggrund af også konklusionerne fra undersøgelsen: Skovhagl – er der fortsat grundlag for en særlig forvaltning? lavet af Københavns Universitet har Danske Træindustrier og Skovforeningen besluttet at ændre anbefalingen om generelt at undgå brug af stålhagl ved jagt i skov.

Ny anbefaling

Danske Træindustrier og Dansk Skovforeningen frafalder den generelle anbefaling om anvendelse af særlige hagl til jagt i skov, men anbefaler skovejere med løvtræbevoksninger med finerpotentiale at tage forholdsregler ved jagt, ved enten fortsat at anvende særlige skovhagl eller undgå jagt med hagl i disse bevoksninger.

Fortsat behov for skovhagl

Det er Skovforeningens forventning at særligt skovejere med løvtræbevoksninger vil fastholde kravet om brug af godkendte skovhagl til jagt og at der derfor fortsat er brug for dem.

Tilbuddet om test af nye hagltyper bortfalder

Den ændrede anbefaling betyder dog, at der ikke vil være grundlag for at opretholde den nuværende godkendelsesordning for skovhaglene, hvorved vi ikke kan tilbyde godkendelse af nye typer hagl i øjeblikket.

Hvis det senere vurderes at være en fortsat efterspørgsel efter særlige skovhagl i et volumen, der kan retfærdiggøre omkostningerne ved etablering af en ny testprocedure for en godkendelsesordning, vil Skovforeningen i samarbejde træindustrien revurdere muligheden for at etablere en ny testordning.

Lej og læs om jagt

Find skove der udlejer jagt og se liste med godkendte skovhagl. Du kan læse om mærkningsordningen Bæredygtig Jagt og jagtetik.