Regional tilpasning af nye jagttider for kronvildt

En ny forvaltningsplan vil indføre nye jagttider for kronvildt. Skovforeningen er utilfreds med planen, der vil betyde en markant indskrænkning af ejernes råderet.

Miljø- og fødevareministeren vil med en ny forvaltningsplan indføre nye jagttider for kronvildt. De nye jagttider skal gælde allerede fra 2017.

Vi mener ikke, at ministerens plan er fornuftig. Vi er bl.a. utilfredse med den markante indskrænkning af ejernes råderet, som er en konsekvens af de kommende jagttider. Læs Skovens leder januar 2017.

Planen er endnu ikke sendt i høring, men de regionale hjortevildtgrupper er blevet opfordret til at indsende forslag til lokale tilpasninger af jagttiderne inden for en nærmere fastsat ramme.

Skovforeningen har måttet fremskynde det tidligere annoncerede februarmøde, så den 3. februar 2017 afholdt vi et møde for vores regionale repræsentanter. På mødet drøftede repræsentanterne med Skovforeningens formand, hvordan skovbrugets interesser bedst bliver varetaget i det arbejde, som de regionale grupper vil gå i gang med i de kommende måneder.

Skovforeningen ønsker, at de regionale gruppers indstillinger indeholder forslag til placering af 14 dages ekstra jagt på kronhjorte i september-oktober i de områder af landet, hvor denne mulighed ellers vil forsvinde. Den mulighed for selektiv afskydning for mange ejendomme er dels afgørende for en ansvarlig forvaltning og dels for en økonomisk vigtig aktivitet.

Du kan finde Skovforeningens repræsentant i dit område her:

Regionale hjortevildtgrupper

Nordjylland
Jens Laage. Tlf.: 9893 5844, laage@pc.dk
Jan Ulrich (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 4027 0780, janulrich@mail.dk

Djursland
Erik Skriver. Tlf.: 20756919, skafoegaard@mail.dk
Jens Christian Dahl (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 2033 7462, dahl@loevenholm-fonden.dk

Midtjylland
Poul Arne Madsen. Tlf.: 3081 5410, pam@hjoellundhus.dk
Niels Peter Dalsgaard Jensen (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 2236 0020, np@slsas.dk

Himmerland
Hans Kieldsen. Tlf.: 9863 8433, bluewood@c.dk
Kjeld Hjorth (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). kchjorth@tdcadsl.dk

Vestjylland
Mourits Troldtoft, 9749 2700, m_troldtoft@hotmail.com
Lars Chr. Rejkjær (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 4014 3320, lr@vjl.dk

Sydjylland
Knud Henrik Hansen. Tlf.: 2524 6600, khh@knudhansen.dk
Benny Ølgod (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 7519 5189, Benny.olgod@gmail.com

Sønderjylland
Flemming Arnum. Tlf.: 4031 5772, arnum65@live.dk
Jesper Fink (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 4017 1864, jf@cimbria.as

Nordsjælland
Carl Frederik Bruun. Tlf.: 4839 0006, bruun@esromgaard.dk
Preben Birch (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 2615 2117, birch@broersland.dk

Sydsjælland
Peter Treschow. Tlf.: 4027 5018, p@treschow.eu
Jens Risom (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 4017 1187, jr@gisselfeld-kloster.dk

Lolland, Falster og Møn
Rune Rübner-Petersen. Tlf.: 4031 4221, fuglsang.rrp@mail.dk
Patrick Reventlow-Grinling (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 2099 9616, prg@krenkerup.dk

Fyn
Stig Bille Brahe Selby Tlf.: 4090 3467, roesoegr@post7.tele.dk
Anders Cederfeld de Simonsen (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 4028 0009, ac@erholm.dk

Bornholm
Lars Wichmann. Tlf.: 5648 2004, lars@wichmann.dk
Steffen Adelsten Jørgensen (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 6120 5158, saj@skovdyrkerne.dk