Har du husket at indberette udsætning af fuglevildt?

Lørdag den 31. august var sidste dag du lovligt kunne udsætte fasaner, men har du husket at indberette og registrerer din udsætning?

Fra sidste år blev det et krav at alle udsætninger af fuglevildt – uanset størrelse – skal indberettes til Miljøstyrelsen. Indberetningen skal foretages senest en uge efter den enkelte udsætning.

Indberetning af udsætninger til Miljøstyrelsen skal sikre et retvisende billede af udsætning af fjervildt i Danmark, som er en vigtig forudsætning i vores politiske arbejde.

Det er ejerens ansvar at indberetningen sker, men den kan sagtens foretages på vegne af ejeren.

Udsætter du flere fuglearter eller af flere omgange skal indberetningen ske for den enkelte udsætning og for den enkelte art.

Læs mere om hvordan du indberetter på Miljøstyrelsen hjemmeside.