Fugleinfluenza og jagtlejekontrakter

Jagtmulighederne påvirkes måske

Forårets fund af fugle med influenzavirus og oprettelsen af beskyttelses- og overvågningszoner rejser spørgsmålet om jagtmulighederne bliver påvirket i den kommende sæson.

En tidligere pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen har oplyst at al jagt er forbudt inden for zonerne. Det er en misforståelse, og Skovforeningen har fået Styrelsen til at rette den. Jagtforbuddet gælder alene jagt på fugle.

Spørgsmålet er så om lokale jagtforbud på fugle kan komme til at gælde helt hen i den forestående jagtsæson, og om hvordan denne kommercielle og juridiske risiko skal fordeles mellem jagtlejere og –udlejere.

Skovforeningens vurdering er at bortfald af fuglejagt i en del tilfælde juridisk må betragtes som en væsentlig ændring af forudsætningerne for indgåelse af en jagtlejekontrakt. Hvornår dette er tilfældet afhænger af i hvor høj grad jagten er baseret på fuglejagt og af konkrete formuleringer i jagtlejekontrakten.

Men Skovforeningens mener også at en detaljeret drøftelse af spørgsmålet først er relevant når der ligger et konkret forbud der rækker ind i jagtsæsonen. Hvis myndighederne indfører eller opretholder et jagtforbud for fugle i selve jagtsæsonen, er der formentlig grundlag for at reducere den andel af jagtlejen der kan henføres til fuglejagten.

Tre slags jagtterræner

En del jagtterræner er primært baseret på hårvildtjagt. Her ændrer fugleinfluenzaen ikke forudsætningerne for jagten og dermed heller ikke aftalerne mellem lejer og udlejer. Foregående års jagtjournaler kan være et godt redskab at støtte sig til i denne sammenhæng.

På jagtterræner med betydende fuglejagt, men uden udsætning, er det heller ikke aktuelt at ændre aftalegrundlaget allerede nu. Fødevarestyrelsen har tilkendegivet at zonerne kan ophæves efter 21-30 dage hvis nye fund ikke konstateres i området. Skovforeningen vil holde myndighederne fast på at denne mulighed udnyttes.

Tilbage står de terræner hvor der udsættes fuglevildt. Allerede nu skal det besluttes om der skal udsættes fugle i denne sæson. Det er jagtlejers beslutning – og derfor også hans risiko. Dén afgrænsning følger praksis hvor jagtlejer altid bærer risikoen for at de udsatte fugle dør på grund af kyllingesygdomme, prædation eller andet.

Rådgivning i Skovforeningen

Forholdene kan variere meget – både med hensyn til jagtmuligheder, fuglejagtens andel af den samlede jagts værdi og bestemmelserne i jagtlejekontrakterne. Mange steder betyder fuglejagten lidt i forhold til de samlede jagtmuligheder.

Skovforeningen har mange eksempler på prissætning af jagt, og vi giver gerne medlemmerne med råd og vejledning.