Udsætning af fugle under angreb fra Dansk Ornitologisk Forening

Et udvalg under Vildtforvaltningsrådet evaluerer i øjeblikket det gældende forlig om udsætning af fugle i naturen. Alligevel går DOF allerede nu ud med et usagligt angreb mod udsætningerne.

I en nyhed bragt af TV2 Øst udtaler Formanden for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Egon Østergaard, at de mener, at al udsætning af fugle skal stoppes. Han udtaler videre til TV2 Øst at særligt fasanudsætning påvirker den naturlige fauna og at udsatte ænder forurener vandmiljøet.

Nyheden er kommet i stand efter at DOF valgte at offentliggøre tal for udsætning af fugle, som er et af resultaterne i forliget, hvor anmeldelse af udsætninger af fuglevildt skal finde sted.

Kritik fra DOF undrer

I Dansk Skovforening synes vi det er ærgerligt at en af organisationerne bag udsætningsforliget fra 2017 vælger at udtale sig uden at der foreligger data, der understøtter deres påstande.

Muligheden for at udsætte ænder er netop blevet begrænset, for at undgå negative påvirkninger af vandmiljøet, og som led i udsætningsforliget stilles der ligeledes blandt andet krav til forbedring af naturindholdet på skov- og landbrugsejendomme i kraft af en biotopplan, før der kan udsættes fugle.

Dansk Skovforening er med i Udsætningsudvalget, som er en arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet, der overvåger implementeringen og gennemførelsen af udsætningsforliget. Udvalget er netop nu er i gang med en midtvejsevaluering for andeudsætningen, og senere skal udvalget se på effekten af blandt andet biotopplanerne.

Om udsætningsforliget

I 2017 blev der indgået et forlig og vedtaget nye regler for udsætning af fasaner, ænder og agerhøns med virkning fra den 1. januar 2018. Forliget gælder for 8 år for fasaner og agerhøns og 5 år for gråænder. De nye regler var en forlængelse af de hidtidige regler om at skov- og landbrugsejendomme kan udsætte fuglevildt mod at der gøres en samtidig indsats for at forbedre naturindholdet på den enkelte ejendom. Samtidig blev der indført krav om at udsætninger af fuglevildt skal anmeldes til Miljøstyrelsen.