Debatmøder om ændrede krav til udsætning af fuglevildt

Dansk Skovforening, Sektionen for Større Jordbrug og Danmarks Jægerforbund inviterer til debatmøder om nye, skærpede krav for udsætning af gråænder og fasaner. Forhandlingerne om reglerne for udsætning af gråænder afsluttes i løbet af efteråret, og en evaluering af reglerne for udsætning af fasaner indledes snart.

Vi vil gerne invitere medlemmer, som udarbejder biotopplaner og udsætter fuglevildt, til et debatmøde om, hvordan vi sikrer fundamentet for fremtidens bæredygtige jagt på udsat fuglevildt.

Fire regionale møder

Der afholdes fire regionale møder, hvor foreningernes repræsentanter i Vildtforvaltningsrådet vil komme med oplæg og give en status for forhandlingerne med henblik på en debat med medlemmerne.

21. september 2020 kl. 14.00 på Lykkesholm, Lykkesholmvej 20, 5853 Ørbæk.

Aflyst: 21. september 2020 kl. 19.00 på Rohden Gods, Rohdenvej 4, 7140 Stouby.

Fuldt booket. Yderligere tilmelding ikke muligt:  22. september 2020 kl. 14.00 på Lyngbygaard, Korsør Landevej 159, 4242 Boeslunde.

Aflyst: 22. september 2020 kl. 19.00 på Pandebjerg Gods, Ny Kirstinebergvej 23, 4800 Nykøbing.

Program

  1. Nye regler på vej for udsætning af gråænder. Status for arbejdet i Vildtforvaltningsrådet: Hvilke ændringer kan forventes?
  2. Regler for udsætning af fasaner. Fremtidens bæredygtige fasanjagt med eller uden import af rugeæg og fugle?
  3. Krav til jagtlejeres udsætningsaktiviteter

Møderne er forbeholdt medlemmer af Sektionen for Større Jordbrug og Dansk Skovforening, og målgruppen er ejere og ansatte på ejendomme der udarbejder biotopplaner og udsætter fuglevildt.

Tilmelding

Tilmelding til møderne foretages senest 14. september 2020 til Susie Jensen i Dansk Skovforening på mail: sj@skovforeningen.dk

Oplys venligst navn og medlemsnummer.