Ny vejledning til udarbejdelse af biotopplaner

Hvis du laver en biotopplan på din ejendom kan du nu udsætte op til 12 fasaner pr. ha. Se den nye vejledning til udarbejdelse af biotopplanerne.

Nye regler for udsætning af fuglevildt giver nu mulighed for udsætning af op til 12 fugle. For at udnytte muligheden fuldt ud kræves det, at der udarbejdes og anmeldes en biotopplan. Miljøstyrelsen har nu offentliggjort den nye vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns.

Hent den nye vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns (PDF-fil).

Vejledningen er udarbejdet af Miljøstyrelsen sammen med repræsentanter for Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, Større Jordbrug, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund. Vejledningen er en loyal udmøntning af Vildtforvaltningsrådets forlig, således at alle parter forsat kan bakke op om udsætning af fugle.

Biotopplanen skal blandt andet søge at skabe ledelinjer til store gamle- og udgåede træer fx i skovbryn, som kan udgøre levested for flagermus.

Nye muligheder

Uden biotopplan må du udsætte 100 fasaner/agerhøns på ejendomme under 100 hektar og max 1 fasan/agerhøne pr. hektar på ejendomme over 100 hektar.

Hvis du laver en almindelig 1- eller 3-årig biotopplan kan du nu udsætte op til 7 fasaner eller 4 agerhøns pr. hektar.

I den nye vejledning kan du ved at lave en 5-årig overbygningsplan, byggende på de 1- eller 3- årige planer, nu udsætte op til 8-12 fugle per hektar. En sådan overbygning er gældende for 5 år ad gangen og skal betragtes som en udvidelse af den eksisterende biotopplan, det vil sige at arealerne skal være sammenhængende.

Husk at anmelde din biotopplan

For at biotopplanen er gyldig skal du huske at anmelde den. Af vejledningen fremgår det at du skal anmelde biotopplanen senest 1. maj. På grund af problemer med det nye system er fristen i år udskudt til 1. juni. Miljøstyrelsen forventer at det nye system til anmeldelse er klar omkring 1. maj.

Hold øje med Miljøstyrelsens hjemmeside.