Jagt på udsat fuglevildt giver langsigtet et positivt naturbidrag

Der var livlig debat blandt de 60 fremmødte til to medlemsmøder om, hvordan fremtiden ser ud for jagtmulighederne på udsat fuglevildt.

Dansk Skovforening afholdte den 21. og 22. september sammen med Sektionen for Større Jordbrug medlemsmøder på Ravnholt Gods og Lyngbygaard.

Samarbejdet Bæredygtig jagt præsenterede tre faglige temaer, som blev behandlet med de fremmødte ejere og skytter:

  1. De kommende regler for udsætning af gråænder.
  2. Fremtiden for danske fasanrugeæg og -kyllinger.
  3. Ejernes ansvar for jagtlejeres aktiviteter.

På de to møder deltog mere end 60 medlemmer til en livlig debat om, hvordan fremtiden ser ud for jagtmulighederne på udsat fuglevildt. Engagementet hos mødedeltagerne understregede den stærke interesse, der er for at sikre jagtmulighederne for kommende generationer af jægere. Forudsætningen er gode faglig kompetencer hos de personer, som gennemfører opdræt og udsætning, kombineret med ansvarlighed og høj jagtetik hos alle udøverne.

Flere bemærkede, at de øgede krav til indberetninger, anmeldelser og dokumentation er både besværlige og tidskrævende. Indlægsholderne fra Danmarks Jægerforbund samt skov- og landbruget erkendte udviklingen og understregede, at det er og bliver et vilkår. Til gengæld giver indberetningerne et nødvendigt grundlag for legitimitet over for politikerne og de mange danskere, som ikke går på jagt. Fx er biotopplanerne og naturforbedringerne fortsat succeshistorier, som giver anerkendelse hos de beslutningstagere og politikere, der regulerer jagten.

Danmarks Jægerforbund, Sektionen for Større Jordbrug og Dansk Skovforening opfordrede alle til at give økonomisk opbakning til Bæredygtig jagt, som er den eneste organisation der arbejder dedikeret for retten til at udsætte fuglevildt.

En stor tak til Christian Sehestedt Juul og Peter Melchior for at lægge rammer til for et par givtige møder.