Tillæg til jagtlejekontrakten om ulovlige udsætninger

Skovforeningen foreslår jagtudlejere en bestemmelse i lejekontrakten der gør det klart at hverken brud på udsætningsreglerne eller efterfølgende jagt på ulovligt udsatte fugle vil blive accepteret.

Jagtlovgivningen forbyder udsætning af vildt, herunder fasaner, agerhøns og ænder i visse perioder af året. Men lovgivningen forbyder ikke efterfølgende jagt på fugle der er sat ulovligt ud.

Skovforeningen mener at jagt på ulovligt udsatte fugle er uetisk, selv om det ikke er ulovligt. En overtrædelse af udsætningsreglerne bør have konsekvenser for lovbryderens efterfølgende jagtmuligheder.

Vi anbefaler derfor at jagtudlejere i lejekontrakterne medtager en bestemmelse om misligholdelse. Bestemmelsen skal gøre det klart for jagtlejere at hverken brud på udsætningsreglerne eller efterfølgende jagt på ulovligt udsatte fugle vil blive accepteret. I afsnittet om misligholdelse kan fx tilføjes:

Udsætning af fugle i strid med § 12 i bekendtgørelse nr. 1018 af 19. oktober 2004 om jagtmåder og jagtredskaber betragtes som en misligholdelse af kontrakten, og udlejer vil indskrænke lejers jagtmulighed for den udsatte vildtart i samme jagtsæson.

Denne bestemmelse er også indføjet i Skovforeningens standard jagtlejekontrakt.