Natura 2000 – frist forlænges til lørdag d. 9. april

Den officielle høringsfrist på vand- og Natura 2000-planerne er i dag onsdag d. 6. april.

Naturstyrelsen har dog modtaget mange henvendelser fra interessenter som har svært ved at nå fristen og har derfor valgt at holde høringsportalen åben frem til lørdag d. 9. april.

Hvis du sidder og mangler den sidste inspiration til at færdiggøre dit høringssvar kan du finde hjælp og inspiration her på hjemmesiden:
  • læsevejledning til planerne
  • en “bruttoliste” over elementer det er relevant at kommentere
  • gode råd til formulering af høringssvar
  • hvordan høringssvar indsendes

Gratis rådgivning

For ejere af fredskovspligtige arealer i et Natura 2000-område tilbyder Skovforeningen gratis rådgivning. Vi kan i denne afsluttende høringsfase læse og kommentere udkast til høringssvar og hjælpe med at afklare spørgsmål til planerne.