ERFA-grupper i NATURA 2000 beskyttelse

Dansk Skovforening har modtaget en opfordring til at koordinere dannelsen af ERFA-grupper i forbindelse med NATURA 2000 beskyttelsen.

Formålet med grupperne er at udveksle erfaring – især på ejendomme med større arealer inden for Natura 2000 områderne – med henblik på at finde holdbare løsninger på de ofte meget komplekse problemer. Det kan fx være kortlægning, fastsættelse af bevaringsmålsætning, indgåelse af aftale og fastsættelse af erstatning på de enkelte ejendomme.

Skovforeningen vil koordinere ønskerne fra sådanne ejendomme. Vi hører derfor gerne fra ejere, der ønsker deltage i ERFAgrupperne.

Såfremt forslaget om en ERFA-gruppe finder støtte, vil vi indkalde til et møde snarest.

Henvendelse kan ske til Hans M. Hedegaard, Erhvervspolitisk Afdeling, tlf. 33 24 42 66 eller på mail: hmh@skovforeningen.dk